Travel abroad

 


З метою вдосконалення роботи по організаційному забезпеченню міжнародного співробітництва університету, дотримання вимог чинного законодавства України щодо виїздів за кордон у службових справах встановлено відповідний порядок оформлення закордонних відряджень.

Відрядження – поїздка працівника та особи, яка навчається в університеті, за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Запрошення або повідомлення може бути іменним або адресованим керівництву університету. У запрошенні або повідомленні має бути вказано мету та термін перебування за кордоном, а також джерело фінансування, якщо фінансує сторона, що приймає.

Службове відрядження працівників та осіб, які навчаються в університеті, за кордон, а також продовження їх перебування за кордоном у робочий або навчальний час може здійснюватися лише відповідно до наказу №553 від 06.10.2016 р. по університету.

Службове відрядження за кордон здійснюється в межах строку трудового договору (контракту) працівника, який направляється за кордон.

Направлення за кордон осіб, які навчаються в університеті, здійснюється в межах строку їх навчання в університеті.

Усі фінансові витрати, пов’язані зі службовим відрядженням або направленням за кордон, здійснюються за рахунок сторони, що приймає; різних державних, міжнародних і приватних фондів та інших джерел згідно діючого законодавства України.

Координує порядок оформлення відрядження за кордон працівників та студентів університету сектор міжнародних відносин Центру РІС та МВ, в особі провідного фахівця з міжнародного співробітництва – Власюк Галини Миколаївни.

Перелік документів необхідних для оформлення службового відрядження працівнику:
Завдання-обгрунтування на відрядження
Службова записка щодо відрядження
Наказ про відрядження
Звіт про результати відрядження

Перелік документів необхідних для оформлення службового відрядження для студентів:
Заява про переведення на індивідуальний план
Заява про академічну відпустку
Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт про закордонне відрядження