Reception of foreign delegations

Відповідно до Указів Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин» від 18.09.1996 р. № 841 (зі змінами), а також наказу №643 НУВГП від 09.11.2015 р. встановлено порядок прийому іноземних делегацій у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Структурний підрозділ університету, який ініціює прийом іноземних громадян готує відповідну Cлужбову записку про прийом, що підписується керівником даного структурного підрозділу, після чого її електронна копія спрямовується до сектору міжнародних відносин (СМВ), який здійснює контроль щодо проведення встановлених законодавством України відповідних процедур (електронна адреса CМВ – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Для подальшого розгляду до службової записки додаються Програма прийому та документи (за їх наявності), які є підставою для прийому іноземних громадян (програма заходу, грантова угода тощо).

За підсумками прийому і проведення роботи відповідальна особа за прийом іноземців складає Звіт про прийом.

Координує організацію та прийом іноземних делегацій сектор міжнародних відносин Центру РІС та МВ, в особі провідного фахівця з міжнародного співробітництва – Власюк Галини Миколаївни.

 

Робочий візит Ліан Дзі (Китай) Робочий візит Зенона Кічки (Польща)

 

Робочий візит Ерве Фраде (Франція) Робочий візит Новрузова Айдина Новруз огли (Азербайджан)