Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації та проводить науково-дослідницьку роботу. Університет - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, надає послуги із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог.

 

Відділ міжнародних зв'язків

 

БАДИНСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

Посада

Начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Секретар підкомісії 304 "Навчання іноземних громадян" НМК 15 Міністерства освіти і науки України.

 Основні завдання

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Організовує укладання угод про співпрацю університету з закордонними учбовими закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової та учбової діяльності.
 • Здійснює моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків (http://inter.nuwm.edu.ua/).
 • Координує роботу відділу працівників щодо залучення іноземних громадян на навчання в університет та видачі їм запрошень.
 • Здійснює контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу.
 • Спрямовує та координує роботу щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті.
 • Контролює строки дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян в університеті.
 • Налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, Управлінням СБУ в Рівненській області, підрозділами Державної прикордонної служби України.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел/факс: (0362) 63-34-45, вн. 7-24

ВЛАСЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з міжнародного співробітництва

 Основні завдання

 • Здійснює пошук нових контактів, налагоджує міжнародні зв’язки із закордонними ВНЗ, асоціаціями.
 • Укладає угоди про співробітництво університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, здійснює облік і моніторинг міжнародних угод, договорів і контрактів, укладених НУВГП.
 • Налагоджує та здійснює контакти з посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном.
 • Надає допомогу в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають у закордонні відрядження чи за обмінними програмами.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Оформляє контракти на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Організовує роботу делегацій з іноземних університетів-партнерів під час їхнього перебування в НУВГП та документально оформляє їх прийом.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛЯШУК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з інформаційного забезпечення

 Основні завдання

 • Проводить серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційну та рекламну роботу про діяльність університету.
 • Готує та розповсюджує рекламну продукцію про напрями та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Підтримує та постійно наповнює інформаційними ресурсами веб-сторінку http://inter.nuwm.edu.ua/ відділу міжнародних зв'язків.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Приймає участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів у закордонних навчальних закладах.
 • Оформляє контракти на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Здійснює переклад кореспонденції, що надходить до університету та кореспонденції, що направляється за кордон.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛИСЮК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

 

Посада

Фахівець з протокольно-візового забезпечення

 Основні завдання
 • Оформлює запрошень іноземним громадянам для навчання вуніверситеті.
 • Консультує іноземних громадян, які планують вступати на навчання в Університет, в питаннях оплати візової підтримки.
 • Консультує та контролює вчасное подання працівниками ННІ належно оформлених документів (програма, звіт) щодо перебування іноземних делегацій до Відділу.
 • Здійснює комплекс заходів щодо забезпечення належної візово-реєстраційної підтримки учасників освітнього процесу НУВГП, які направляються Університетом за кордон.
 • Здіснює облік та узагальнення звітних матеріалів працівників, які виїжджали у відрядження за кордон, та дотримання термінів закордонних відряджень.
 • Здійснює  переклад кореспонденції, що надходить до НУВГП, та кореспонденції, що направляється за кордон.
 • Розповсюджує рекламну продукцію про освітні програми (спеціальності) та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Перевіряє документи, які пред’являють іноземні громадяни при вступі до університету, відповідно до чинного законодавства та оформляє їхні особові справи.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ТУЗ МАРІЯ ВІКТОРІВНА

 

Посада

Провідний фахівець з питань академічної мобільності

 Основні завдання

 • Підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації, налагоджує зв’язки з різними міжнародними фондами.
 • Організовує інформаційні семінари, тренінги для викладачів та студентів із міжнародних програм, оформляє необхідні документи, заповнює анкети тощо.
 • Надає допомогу в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають за обмінними програмами.
 • Забезпечує організацію мобільності професорсько-викладацького складу та студентів НУВГП.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в Університеті.
 • Розміщує інформацію про міжнародні обмінні програми (ERASMUS+, Fulbright, Work and Travel, DAAD, HOPS та інші) на сайті.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на допомогу іноземним студентам здобути освіту в університеті.
Надаємо комплексні послуги у вирішення трансферу, оформлення документів, проживання на весь термін навчання.

Центр міжнародного співробітництва та освіти

Центром міжнародного співробітництва та освіти завідує проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Наталія Борисівна. Директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович. В складі Центру функціонують три відділи: міжнародних зв'язків, роботи з іноземними студентами та відділ організації міжнародної освіти.

Кожна зі сфер завідує спектром певних обов’язків, але основним завданням є контакт з іноземними студентами, інформування про освітні програми, подача та обробка документів, а також проживання та адаптація останніх в університеті та українському середовищі вцілому.