Про міжнародний центр

    Центр міжнародного співробітництва та освіти підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіній Наталії Борисівні.

    Директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович.

    В складі Центру функціонує:

 1. Відділ міжнародних зв'язків підпорядковується  Бадинському Леоніду Олексійовичу;
 2. Відділ  роботи з іноземними студентами підпорядковується Окорському Віталію Петровичу;
 3. Відділ організації міжнародної освіти підпорядковується Нікитенко Дмитру Валерійовичу.

    Діяльність Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на вирішення наступних завдань

У сфері встановлення міжнародних зв’язків:

 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та участь в організації міжнародних конференцій;
 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • збір, обробка й поширення інформації про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди Університету, можливості участі в міжнародних програмах;
 • підтримка бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів Університету, що виїздять за кордон по обміну, у відрядження та на стажування.

У сфері міжнародного співробітництва:

 • налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання двосторонніх договорів та протоколів.

У сфері освітньої діяльності:

 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян у встановленому відповідно до чинного законодавства порядку; за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету; за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами та документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про середню та вищу освіту;
 • моніторинг успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, сприяння в організації ліквідації академічних заборгованостей, проведенні роботи з поновлення на навчання і переведення іноземців тощо.