Акредитовані спеціальності

Спеціальності за ступенем «Бакалавр»

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

113

 Прикладна математика

122

 Інформатика

123

 Комп’ютерна інженерія

141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

101

 Екологія

193

 Геодезія, картографія та землеустрій

201

 Агрономія

207

 Водні біоресурси та аквакультура

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

191

 Архітектура та містобудування

192

 Будівництво та цивільна інженерія

263

 Цивільна безпека

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

144

 Теплоенергетика

145

 Гідроенергетика

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

051

 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

056

 Міжнародні економічні відносини

071

 Облік і оподаткування

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

073

 Менеджмент

075

 Маркетинг

076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Економіка підприємства

 МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

133

 Галузеве машинобудування

184

 Гірництво

274

 Автомобільний транспорт

275

 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

081

 Право

 

 

Спеціальності за ступенем "Магістр"

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

113

 Прикладна математика

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

193

 Землеустрій та кадастр

193

 Геоінформаційні системи і технології

201

 Агрономія

101

 Екологія 

183

 Технології захисту навколишнього середовища

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

192

 Теплогазопостачання і вентиляція

192

 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

192

 Міське будівництво та господарство

192

 Промислове і цивільне будівництво

191

 Архітектура та містобудування

263

 Цивільна безпека

192

 Водопостачання та водовідведення

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

192

 Гідромеліорація

192

 Раціональне використання і охорона водних ресурсів

192

 Водогосподарське та природоохоронне будівництво

145

 Гідроенергетика

192

 Гідротехнічне будівництво

144

 Теплоенергетика

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

076

 Економіка підприємства

051

 Управління персоналом та економіка праці

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

071

 Облік і оподаткування

073

 Менеджмент організацій і адміністрування

073

 Менеджмент інноваційної діяльності

073

 Менеджмент природоохоронної діяльності

073

 Управління фінансово-економічною безпекою

051

 Економіка довкілля і природних ресурсів

075

 Маркетинг

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

274

 Автомобільний транспорт

275

 Транспортні технології

133

 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

133

 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

184

 Гірництво

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

011

 Педагогіка вищої школи

073

 Управління навчальним закладом

074

 Державна служба