Акредитовані спеціальності

Спеціальності за ступенем «Бакалавр»

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

113

 Прикладна математика

122

 Комп'ютерні науки

123

 Комп’ютерна інженерія

141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

101

 Екологія

183

 Технології захисту навколишнього середовища

193

 Геодезія, картографія та землеустрій

201

 Агрономія

207

 Водні біоресурси та аквакультура

242

 Туризм

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

191

 Архітектура та містобудування

192

 Будівництво та цивільна інженерія

263

 Цивільна безпека

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

144

 Теплоенергетика

145

 Гідроенергетика

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

192

 Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

051

 Економіка

071

 Облік і оподаткування

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

073

 Менеджмент

075

 Маркетинг

076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281

 Публічне управління та адміністрування

292

 Міжнародні економічні відносини

 МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

133

 Галузеве машинобудування

184

 Гірництво

274

 Автомобільний транспорт

275

 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

081

 Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Код

Найменування спеціальності

227  Фізична терапія, ерготерапія

 

 

Спеціальності за ступенем "Магістр"

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

113

 Прикладна математика

122

 Комп'ютерні науки

151

 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

183

 Технології захисту навколишнього середовища

193

 Геодезія та землеустрій

201

 Агрономія

101

 Екологія 

207

 Водні біоресурси та аквакультура

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

192

 Теплогазопостачання і вентиляція

192

 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

192

 Міське будівництво та господарство

192

 Промислове і цивільне будівництво

191

 Архітектура та містобудування

263

 Цивільна безпека

192

 Водопостачання та водовідведення

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

192

 Гідромеліорація

192

 Раціональне використання і охорона водних ресурсів

192

 Водогосподарське та природоохоронне будівництво

145

 Гідроенергетика

192

 Гідротехнічне будівництво

144

 Теплоенергетика

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

051

 Економіка

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

071

 Облік і оподаткування

073

 Менеджмент організацій і адміністрування

073

 Менеджмент інноваційної діяльності

073

 Менеджмент природоохоронної діяльності

073

 Управління фінансово-економічною безпекою

051

 Економіка довкілля і природних ресурсів

075

 Маркетинг

281

 Публічне управління та адміністрування

292

 Міднародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

274

 Автомобільний транспорт

275

 Транспортні технології

133

 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

133

 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

184

 Гірництво

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

011

 Педагогіка вищої школи

073

 Управління навчальним закладом

081

 Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Код

Найменування спеціальності

227

 Фізична терапія, ерготерапія