Процедура переведення з інших навчальних закладів

    Для переведення студента з іншого навчального закладу до Національного університету водного господарства та природокористування йому необхідно надати наступні документи:

  • лист-погодження навчального закладу, в якому попередньо навчався студент (лист-погодження надається на підставі заяви студента на ім’я ректора навчального закладу про дозвіл на переведення);
  • копія навчальної картки (залікової книжки), завірена в деканаті або виписка із заліково-екзаменаційних відомостей;
  • академічна довідка з навчального закладу, в якому попередньо навчався студент (за наявності);
  • заява-анкета іноземного громадянина про наміри навчатися у НУВГП;
  • оригінали та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту з переліком вивчених предметів і одержаних оцінок або балів та їх переклади на українську мову (випускники підготовчих відділень українських навчальних закладів подають також оригінал свідоцтва про його закінчення);
  • нотаріально завірена копія документа про народження та його переклад на українську мову;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну та його переклад на українську мову;
  • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземних громадян, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  • фотокартки 3*4 в кількості 4 штук;
  • національний паспорт (подається особисто).

    Переведення студента з одного ВНЗ до іншого можливий лише у канікулярний період (літо, зима). Академічну різницю, що виникає при переведенні, студент зобов’язаний скласти до зарахування його у число студентів університету. Академічна різниця не повинна перевищувати 8 дисциплін. Після зарахування студент повинен укласти договір з університетом та оплатити за навчання.

   Процес переведення студентів регулюється Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, яке затверджене наказом Міністерством освіти України № 245 від 15.07.96 р.