Erasmus+

   
      ERASMUS+ - це програма Європейського Союзу, яка спрямована на міжнародний обмін студентами (окрім студентів 1 курсу) та викладачами, зміцнення зв’язків між університетами і суспільством з метою поліпшення професійних навичок та розширення можливостей працевлаштування.

      ERASMUS+ активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  двома різними напрямами:

  1. Мобільність

    Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів, викладачів та адміністративного персоналу.

  1. Проекти співпраці

   Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті. Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

 Детальна інформація http://www.erasmusplus.org.ua