Fédération Échanges France Ukraine

   Федерація «Обміни Франція – Україна» hозпочала свою діяльність у 1992 році. Заходи співробітництва проводяться з метою надання можливості студентам підвищити рівень своєї підготовки у галузі сільського господарства; допомогти французьким підприємствам, які працюють у аграрному секторі у наборі спеціалістів.

    На даний момент вона включає в себе 16 асоціацій, основна її діяльність полягає у гуманітарній допомозі знедоленим дітям, дітям-сиротам, а також у сфері міжнародного співробітництва, що дає можливість обміну з французькими студентами і проходження навчання, стажування у Франції.

  Федерація «Обміни Франція – Україна» організовує сільськогосподарські, професійні, лінгвістичні, країнознавчі стажування для студентів, а також лінгвістичні, педагогічні та науково-дослідницькі стажування для викладачів.

Під час стажування студенти знайомляться з новітніми технологіями сільськогосподарського виробництва Франції, з її культурою, традиціями та історією, опановують свою професію на різних підприємствах.

Стажування відбуваються за принципом проходження відповідних рівнів, кожен з яких підтверджується сертифікатом. Це дає змогу студенту одночасно із здобуттям вищої освіти в НУВГП сформувати особисте кар’єрне досьє для потенційних роботодавців – спільних французько-українських підприємств, що мають постійну потребу у відповідних фахівцях.

Рівні співробітництва:

  1. рівень: ознайомлення із сільським господарством і життям французької родини, участь у різних видах діяльності сільськогосподарського підприємства, удосконалення володіння іноземною мовою.
  2. рівень: (попередня умова – успішне подолання рівня 1) спеціалізоване професійне стажування на підприємстві.
  3. рівень: після стажування рівня 2 та перед отриманням українського диплома студенти проходять переддипломну практику на одному із французьких підприємств.

Вимоги: добре володіння французькою мовою.

Фінансування: проживання за рахунок підприємства, часткова оплата стажером витрат на поїздку. Практиканту оплачується стипендія.

Офіційна сторінка FEFU  — www.fefu.org