Fédération Échanges France Ukraine

    Федерація «Обміни Франція – Україна» розпочала свою діяльність у 1992 році.

    На даний момент вона включає в себе 16 асоціацій, основна її діяльність полягає у гуманітарній допомозі знедоленим дітям, дітям-сиротам, а також у сфері міжнародного співробітництва, що дає можливість обміну з французькими студентами і проходження навчання, стажування у Франції.

    Університет співпрацює з Федерацією «Обміни Франція – Україна» (FEFU) з 2008 року.

    Федерація «Обміни Франція – Україна» організовує сільськогосподарські, професійні, лінгвістичні, країнознавчі стажування для студентів, а також лінгвістичні, педагогічні та науково-дослідницькі стажування для викладачів. Під час стажування студенти знайомляться з новітніми технологіями сільськогосподарського виробництва Франції, з її культурою, традиціями та історією, опановують свою професію на різних підприємствах.

    Стажування відбуваються за принципом проходження відповідних рівнів, кожен з яких підтверджується сертифікатом. Це дає змогу студенту одночасно із здобуттям вищої освіти в НУВГП сформувати особисте кар’єрне досьє для потенційних роботодавців – спільних французько-українських підприємств, що мають постійну потребу у відповідних фахівцях.

Офіційна сторінка FEFU  — www.fefu.org