Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації та проводить науково-дослідницьку роботу. Університет - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, надає послуги із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог.

 

Закордонні відрядження

Із метою вдосконалення роботи по організаційному забезпеченню міжнародного співробітництва університету, дотримання вимог чинного законодавства України щодо виїздів за кордон у службових справах встановлено відповідний порядок оформлення закордонних відряджень.

Відрядження – поїздка працівника та особи, яка навчається в університеті, за розпорядженням керівника на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Запрошення або повідомлення може бути іменним або адресованим керівництву університету. У запрошенні або повідомленні має бути вказано мету та термін перебування за кордоном, а також джерело фінансування, якщо фінансує сторона, що приймає.

Службове відрядження працівників та осіб, які навчаються в університеті, за кордон, а також продовження їх перебування за кордоном у робочий або навчальний час може здійснюватися відповідно до:

наказу НУВГП від 06.10.2016 р. №553 «Про затвердження Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в НУВГП»;

службової записки в IDoc від 25.01.2019 р. №113462 «Щодо підготовки службових на відрядження за кордон».

Службове відрядження за кордон здійснюється в межах строку трудового договору (контракту) працівника, якого направляють за кордон.

Направлення за кордон осіб, які навчаються в університеті, здійснюється в межах терміну їх навчання в університеті.

Усі фінансові витрати, повязані зі службовим відрядженням або направленням за кордон, здійснюються за рахунок сторони, що приймає; різних державних, міжнародних і приватних фондів та інших джерел згідно чинного законодавства України.

Координує порядок оформлення відрядження за кордон працівників та студентів університету відділ міжнародних звязків Центру МСО.

Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на допомогу іноземним студентам здобути освіту в університеті.
Надаємо комплексні послуги у вирішення трансферу, оформлення документів, проживання на весь термін навчання.

Центр міжнародного співробітництва та освіти

Центром міжнародного співробітництва та освіти завідує проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Наталія Борисівна. Директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович. В складі Центру функціонують три відділи: міжнародних зв'язків, роботи з іноземними студентами та відділ організації міжнародної освіти.

Кожна зі сфер завідує спектром певних обов’язків, але основним завданням є контакт з іноземними студентами, інформування про освітні програми, подача та обробка документів, а також проживання та адаптація останніх в університеті та українському середовищі вцілому.