Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації та проводить науково-дослідницьку роботу. Університет - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, надає послуги із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог.

 

Відділ міжнародних зв'язків

 

БАДИНСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

Посада

Начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Секретар підкомісії 304 "Навчання іноземних громадян" НМК 15 Міністерства освіти і науки України.

 Основні завдання

 • Керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Організація укладання угод про співпрацю університету з закордонними учбовими закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової та учбової діяльності.
 • Моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків (http://inter.nuwm.edu.ua/).
 • Координація роботи відділу щодо залучення іноземних громадян на навчання в університет та видачі їм запрошень.
 • Контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу.
 • Спрямування та координація роботи щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті.
 • Контроль строків дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян в університеті.
 • Налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, Управлінням СБУ в Рівненській області, підрозділами Державної прикордонної служби України.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел/факс: (0362) 63-34-45, вн. 7-24

ВЛАСЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з міжнародного співробітництва

 Основні завдання

 • Пошук нових контактів, налагоджує міжнародні зв’язки із закордонними ЗВО, асоціаціями.
 • Укладання угод про співробітництво університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, здійснює облік і моніторинг міжнародних угод, договорів і контрактів, укладених НУВГП.
 • Налагодження та здійснення контактів із посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном.
 • Надання допомоги в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають у закордонні відрядження чи за обмінними програмами.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Оформлення контрактів на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Організація роботи делегацій із іноземними університетами-партнерами під час їхнього перебування в НУВГП та документальне оформлення їх прийому.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Демчук Ольга Анатоліївна

 

Посада

Провідний фахівець з інформаційного забезпечення

 Основні завдання

 • Проведення серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційної та рекламної роботи про діяльність університету.
 • Підготовка та розповсюдження рекламної продукції про напрями та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Підтримка та постійне наповнення інформаційними ресурсами веб-сторінки http://inter.nuwm.edu.ua/ відділу міжнародних зв'язків.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів у закордонних навчальних закладах.
 • Оформлення контрактів на навчання іноземних студентів та оформлення їх особових справ під час роботи приймальної комісії.
 • Переклад кореспонденції, що надходить до університету та кореспонденції, що направляється за кордон.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛИСЮК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

 

Посада

Фахівець з протокольно-візового забезпечення

 Основні завдання
 • Оформлення запрошень іноземним громадянам для навчання в університеті.
 • Консультація іноземних громадян, які планують вступати на навчання в Університет, в питаннях оплати візової підтримки.
 • Консультація та контроль вчасного подання працівниками ННІ належно оформлених документів (програма, звіт) щодо перебування іноземних делегацій до Відділу.
 • Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення належної візово-реєстраційної підтримки учасників освітнього процесу НУВГП, які направляються Університетом за кордон.
 • Здійснення обліку та узагальнення звітних матеріалів працівників, які виїжджали у відрядження за кордон, та дотримання термінів закордонних відряджень.
 • Переклад кореспонденції, що надходить до НУВГП, та кореспонденції, що направляється за кордон.
 • Розповсюдження рекламної продукції про освітні програми (спеціальності) та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Перевірка документів, які надають іноземні громадяни під час вступу до університету, відповідно до чинного законодавства, та оформляє їхні особові справи.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ТУЗ МАРІЯ ВІКТОРІВНА

 

Посада

Провідний фахівець з питань академічної мобільності

 Основні завдання

 • Підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації, налагоджує зв’язки з різними міжнародними фондами.
 • Організація інформаційних семінарів, тренінгів для викладачів та студентів із міжнародних програм, оформлення необхідних документів, заповнення анкет тощо.
 • Допомога в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають за обмінними програмами.
 • Забезпечення організації мобільності професорсько-викладацького складу та студентів НУВГП.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в Університеті.
 • Розміщення інформації про міжнародні обмінні програми (ERASMUS+, Fulbright, Work and Travel, DAAD, HOPS та інші) на сайті.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на допомогу іноземним студентам здобути освіту в університеті.
Надаємо комплексні послуги у вирішення трансферу, оформлення документів, проживання на весь термін навчання.

Центр міжнародного співробітництва та освіти

Центром міжнародного співробітництва та освіти завідує проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Наталія Борисівна. Директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович. В складі Центру функціонують три відділи: міжнародних зв'язків, роботи з іноземними студентами та відділ організації міжнародної освіти.

Кожна зі сфер завідує спектром певних обов’язків, але основним завданням є контакт з іноземними студентами, інформування про освітні програми, подача та обробка документів, а також проживання та адаптація останніх в університеті та українському середовищі вцілому.