Про міжнародний центр

Міжнародна діяльність Національного університету водного господарства та природокористування здійснюється відповідно до стратегії інтернаціоналізації університету на період до 2020 року.

 Центром міжнародного співробітництва та освіти НУВГП здійснюється загальна координація та організаційний супровід роботи за наступними основними напрямками міжнародної діяльності університету:

 • членство в міжнародних наукових організаціях;
 • співробітництво із зарубіжними ЗВО та компаніями;
 • візити делегацій іноземних держав та організацій;
 • ділові закордонні відрядження учасників освітнього процесу;
 • підготовка фахівців для зарубіжних країн.

 Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на вирішення наступних завдань:

        

          у сфері встановлення міжнародних зв’язків:

 

 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи Університету;
 • розповсюдження інформації про спеціальності та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • збір, обробка й поширення інформації про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди Університету;
 • підтримка бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів Університету, що виїздять за кордон.

 

         у сфері міжнародного співробітництва:

 

 • налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та України за кордоном;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання двосторонніх договорів та протоколів, отримання необхідних документів на підготовку іноземних громадян на базі Університету.

 

         у сфері освітньої діяльності:

 

 • залучення іноземних громадян на навчання в Університет;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян; перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до університету;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту;
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, сприяння в організації ліквідації академічних заборгованостей;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог МОН України.

 

Керівний склад структурних підрозділів Центру міжнародного співробітництва та освіти: