Нормативні документи

Стратегія інтернаціоналізації НУВГП

NUWEE International Strategy

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУВГП

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в НУВГП та їх реєстрації

Наказ НУВГП "Про затвердження Порядку організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у НУВГП"

Порядок проведення профорієнтаційної роботи, залучення, вступу, реєстрації та навчання іноземних громадян у НУВГП

Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в НУВГП

Службова записка Щодо підготовки службових на відрядження за кордон

Розпорядження Щодо підготовки документів на відрядження аспірантів НУВГП за кордон

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП

Процедура оформлення документів на закордонне науково-педагогічне стажування працівників НУВГП

Положення про перезахування результатів навчання у НУВГП

 

Положення про Центр міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Положення про відділ міжнародних зв'язків

Положення про відділ організації міжнародної освіти

Положення про сектор роботи з іноземними студентами

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ЦМСО

Відповідальні особи за організацію міжнародної діяльності

Процедура оформлення документів на закордонне науково-педагогічне стажування працівників НУВГП