Нормативні документи

Стратегія інтернаціоналізації НУВГП

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУВГП

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в НУВГП та їх реєстрації

Порядок прийому іноземних делегацій

Порядок проведення профорієнтаційної роботи, залучення, вступу, реєстрації та навчання іноземних громадян у НУВГП

Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в НУВГП

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП

Положення про відділ міжнародних зв'язків

Положення про відділ організації міжнародної освіти

Положення про сектор роботи з іноземними студентами

Положення про Центр міжнародного співробітництва та освіти

Відповідальні особи за організацію міжнародної діяльності

Процедура оформлення документів на закордонне науково-педагогічне стажування працівників НУВГП