Підготовче відділення для іноземних громадян

 

МИХАЙЛОВА ЄЛИЗАВЕТА ВІКТОРІВНА

 

 

Посада

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти

 

Основні завдання

 • Керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Контроль за навчальним процесом: розкладом занять та іспитів, семестровими навчальними планами та графіками їх виконання.
 • Контроль за плануванням, організацією та проведенням самостійної роботи слухачів.
 • Підготовка проектів наказів про зарахування, відрахування слухачів, допуск їх до складання семестрових і випускних екзаменів.
 • Організація збереження документів суворої звітності.
 • Контроль за дисципліною слухачів Відділення, правил внутрішнього розпорядку слухачами і подання (у необхідних випадках) пропозицій з навчальної роботи.
 • Організація та здійснення контролю за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, у яких проживають слухачі відділення.
 • Організація та проведення  профорієнтаційної роботи.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: вн. 6-41

 

СУДУК ТАМАРА ОМЕЛЯНІВНА

 

Посада

Методист підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва й освіти

 Основні завдання

 • Організація й розробка необхідної документації для організації навчального процесу (формування списків слухачів, навчально-методичних планів, графіків навчального процесу та інше).
 • Ведення електронного документообігу і бази даних слухачів Відділення.
 • Реєстрація вхідної й вихідної документації.
 • Організація навчального процесу: підготовка розкладів занять, консультацій, іспитів і заліків; контроль забезпечення навчального процесу аудиторіями.
 • Ведення журналу реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей у період здачі слухачами підсумкових атестацій.
 • Контроль оформлення атестаційних відомостей, заповнення журналів груп викладачами, звірення записів у них.
 • Підготовка необхідних документів за запитом завідувача, бухгалтерії, відділу кадрів або інших підрозділів навчального закладу.
 • Видача довідок слухачам про навчання у  закладі вищої освіти за вимогою.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДОРОШКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Посада

Провідний фахівець з організації навчального процесу іноземних слухачів

 Основні завдання

 • Контроль проведення обстеження стану здоров’я іноземних студентів під час їх прибуття з-за кордону, надавати необхідну інформацію в органи та установи охорони здоров’я.
 • Контроль спільно із завідувачем Відділення за наданням кафедрами відповідної документації, планувати та організовувати наради з відповідальними за роботу з іноземними студентами в навчально-наукових інститутах, на кафедрах.
 • Підготовка пропозицій щодо переведення з інших ЗВО та поновлення раніше відрахованих іноземних студентів.
 • Оформлення контрактів на навчання в НУВГП іноземних громадян.
 • Сприяння оформленню документів (залікові книжки, студентські квитки), особистих навчальних карт, зберігання, оформлення та ведення особових справ іноземних студентів для передачі в архів.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.