Відділ міжнародних зв'язків

 

БАДИНСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

Посада

Начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Секретар підкомісії 304 "Навчання іноземних громадян" НМК 15 Міністерства освіти і науки України.

 Основні завдання

 • Керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Організація укладання угод про співпрацю університету з закордонними учбовими закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової та учбової діяльності.
 • Моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків (http://inter.nuwm.edu.ua/).
 • Координація роботи відділу щодо залучення іноземних громадян на навчання в університет та видачі їм запрошень.
 • Контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу.
 • Спрямування та координація роботи щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті.
 • Контроль строків дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян в університеті.
 • Налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, Управлінням СБУ в Рівненській області, підрозділами Державної прикордонної служби України.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел/факс: (0362) 63-34-45, вн. 7-24

ВЛАСЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з міжнародного співробітництва

 Основні завдання

 • Пошук нових контактів, налагоджує міжнародні зв’язки із закордонними ЗВО, асоціаціями.
 • Укладання угод про співробітництво університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, здійснює облік і моніторинг міжнародних угод, договорів і контрактів, укладених НУВГП.
 • Налагодження та здійснення контактів із посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном.
 • Надання допомоги в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають у закордонні відрядження чи за обмінними програмами.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Оформлення контрактів на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Організація роботи делегацій із іноземними університетами-партнерами під час їхнього перебування в НУВГП та документальне оформлення їх прийому.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Демчук Ольга Анатоліївна

 

Посада

Провідний фахівець з інформаційного забезпечення

 Основні завдання

 • Проведення серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційної та рекламної роботи про діяльність університету.
 • Підготовка та розповсюдження рекламної продукції про напрями та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Підтримка та постійне наповнення інформаційними ресурсами веб-сторінки http://inter.nuwm.edu.ua/ відділу міжнародних зв'язків.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів у закордонних навчальних закладах.
 • Оформлення контрактів на навчання іноземних студентів та оформлення їх особових справ під час роботи приймальної комісії.
 • Переклад кореспонденції, що надходить до університету та кореспонденції, що направляється за кордон.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТУЗ МАРІЯ ВІКТОРІВНА

 

Посада

Фахівець з протокольно-візового забезпечення

 Основні завдання
 • Оформлення запрошень іноземним громадянам для навчання в університеті.
 • Консультація іноземних громадян, які планують вступати на навчання в Університет, в питаннях оплати візової підтримки.
 • Консультація та контроль вчасного подання працівниками ННІ належно оформлених документів (програма, звіт) щодо перебування іноземних делегацій до Відділу.
 • Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення належної візово-реєстраційної підтримки учасників освітнього процесу НУВГП, які направляються Університетом за кордон.
 • Здійснення обліку та узагальнення звітних матеріалів працівників, які виїжджали у відрядження за кордон, та дотримання термінів закордонних відряджень.
 • Переклад кореспонденції, що надходить до НУВГП, та кореспонденції, що направляється за кордон.
 • Розповсюдження рекламної продукції про освітні програми (спеціальності) та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Перевірка документів, які надають іноземні громадяни під час вступу до університету, відповідно до чинного законодавства, та оформляє їхні особові справи.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

РОМАНЮК ОКСАНА ЮРІЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з питань академічної мобільності

 Основні завдання

 • Підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації, налагоджує зв’язки з різними міжнародними фондами.
 • Організація інформаційних семінарів, тренінгів для викладачів та студентів із міжнародних програм, оформлення необхідних документів, заповнення анкет тощо.
 • Допомога в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають за обмінними програмами.
 • Забезпечення організації мобільності професорсько-викладацького складу та студентів НУВГП.
 • Участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в Університеті.
 • Розміщення інформації про міжнародні обмінні програми (ERASMUS+, Fulbright, Work and Travel, DAAD, HOPS та інші) на сайті.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.