Відділ міжнародних зв'язків

 

БАДИНСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

Посада

Начальник відділу міжнародних зв’язків Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Секретар підкомісії 304 "Навчання іноземних громадян" НМК 15 Міністерства освіти і науки України.

 Основні завдання

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу.
 • Організовує укладання угод про співпрацю університету з закордонними учбовими закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової та учбової діяльності.
 • Здійснює моніторинг періодичного оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків (http://inter.nuwm.edu.ua/).
 • Координує роботу відділу працівників щодо залучення іноземних громадян на навчання в університет та видачі їм запрошень.
 • Здійснює контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу.
 • Спрямовує та координує роботу щодо направлення за кордон науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються в університеті.
 • Контролює строки дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян в університеті.
 • Налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром міжнародної освіти, Управлінням СБУ в Рівненській області, підрозділами Державної прикордонної служби України.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел/факс: (0362) 63-34-45, вн. 7-24

ВЛАСЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з міжнародного співробітництва

 Основні завдання

 • Здійснює пошук нових контактів, налагоджує міжнародні зв’язки із закордонними ВНЗ, асоціаціями.
 • Укладає угоди про співробітництво університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, здійснює облік і моніторинг міжнародних угод, договорів і контрактів, укладених НУВГП.
 • Налагоджує та здійснює контакти з посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном.
 • Надає допомогу в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають у закордонні відрядження чи за обмінними програмами.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Оформляє контракти на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Організовує роботу делегацій з іноземних університетів-партнерів під час їхнього перебування в НУВГП та документально оформляє їх прийом.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛЯШУК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

 

Посада

Провідний фахівець з інформаційного забезпечення

 Основні завдання

 • Проводить серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційну та рекламну роботу про діяльність університету.
 • Готує та розповсюджує рекламну продукцію про напрями та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Підтримує та постійно наповнює інформаційними ресурсами веб-сторінку http://inter.nuwm.edu.ua/ відділу міжнародних зв'язків.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в університеті.
 • Приймає участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів у закордонних навчальних закладах.
 • Оформляє контракти на навчання іноземних студентів та оформляє їх особові справи під час роботи приймальної комісії.
 • Здійснює переклад кореспонденції, що надходить до університету та кореспонденції, що направляється за кордон.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛИСЮК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

 

Посада

Фахівець з протокольно-візового забезпечення

 Основні завдання
 • Оформлює запрошень іноземним громадянам для навчання вуніверситеті.
 • Консультує іноземних громадян, які планують вступати на навчання в Університет, в питаннях оплати візової підтримки.
 • Консультує та контролює вчасное подання працівниками ННІ належно оформлених документів (програма, звіт) щодо перебування іноземних делегацій до Відділу.
 • Здійснює комплекс заходів щодо забезпечення належної візово-реєстраційної підтримки учасників освітнього процесу НУВГП, які направляються Університетом за кордон.
 • Здіснює облік та узагальнення звітних матеріалів працівників, які виїжджали у відрядження за кордон, та дотримання термінів закордонних відряджень.
 • Здійснює  переклад кореспонденції, що надходить до НУВГП, та кореспонденції, що направляється за кордон.
 • Розповсюджує рекламну продукцію про освітні програми (спеціальності) та умови вступу до університету за кордоном, спрямовану на інформування іноземного абітурієнта.
 • Перевіряє документи, які пред’являють іноземні громадяни при вступі до університету, відповідно до чинного законодавства та оформляє їхні особові справи.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ТУЗ МАРІЯ ВІКТОРІВНА

 

Посада

Провідний фахівець з питань академічної мобільності

 Основні завдання

 • Підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації, налагоджує зв’язки з різними міжнародними фондами.
 • Організовує інформаційні семінари, тренінги для викладачів та студентів із міжнародних програм, оформляє необхідні документи, заповнює анкети тощо.
 • Надає допомогу в оформленні візової реєстрації студентам та представникам НУВГП, що виїжджають за обмінними програмами.
 • Забезпечує організацію мобільності професорсько-викладацького складу та студентів НУВГП.
 • Приймає участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, що відбуваються в Університеті.
 • Розміщує інформацію про міжнародні обмінні програми (ERASMUS+, Fulbright, Work and Travel, DAAD, HOPS та інші) на сайті.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.