Акредитовані освітні програми

Спеціальності за ступенем «Бакалавр»

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

113

Прикладна математика

122

Комп'ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

101

Екологія

183

Технології захисту навколишнього середовища

193

Геодезія, картографія та землеустрій

201

Агрономія

207

Водні біоресурси та аквакультура

242

Туризм

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія

263

Цивільна безпека

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

192

Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

192

Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

192

Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

192

Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

133

Галузеве машинобудування

184

Гірництво

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

081

Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Код

Найменування спеціальності

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

 

Спеціальності за ступенем "Магістр"

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Код

Найменування спеціальності

113

Прикладна математика

122

Комп'ютерні науки

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Код

Найменування спеціальності

183

Технології захисту навколишнього середовища

193

Геодезія та землеустрій

201

Агрономія

101

Екологія

207

Водні біоресурси та аквакультура

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Код

Найменування спеціальності

192

Теплогазопостачання і вентиляція

192

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

192

Міське будівництво та господарство

192

Промислове і цивільне будівництво

191

Архітектура та містобудування

263

Цивільна безпека

192

Водопостачання та водовідведення

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

Код

Найменування спеціальності

192

Гідромеліорація

192

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

192

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

145

Гідроенергетика

192

Гідротехнічне будівництво

144

Теплоенергетика

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

051

Економіка

072

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент інноваційної діяльності

073

Менеджмент природоохоронної діяльності

073

Управління фінансово-економічною безпекою

051

Економіка довкілля і природних ресурсів

075

Маркетинг

281

Публічне управління та адміністрування

292

Міднародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Код

Найменування спеціальності

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології

133

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

133

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

184

Гірництво

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код

Найменування спеціальності

011

Педагогіка вищої школи

073

Управління навчальним закладом

081

Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Код

Найменування спеціальності

227

Фізична терапія, ерготерапія