Умови проживання

Університет має потужну матеріально-технічну базу, яка відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців як українців, так і іноземців. В університеті для проживання всіх студентів, а також іноземців є 8 гуртожитків, загальна площа яких складає 50273 кв. м.

Усі здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком. Поселення вступників і студентів до гуртожитків проводиться відповідно до затвердженого «Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки студентського містечка НУВГП». Абітурієнтів, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, забезпечують місцем. Університет має вісім гуртожитків, у яких є кімнати для занять і відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням, кафе та бібліотека, душові кімнати. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Студенти проживають в університетському гуртожитку в кімнатах по 2 або 3 людини. Після поселення в гуртожиток, студент отримує список майна і пропуск в гуртожиток. Для користування студент отримує спальне місце, посуд першої необхідності, записаний в списку майна, а також постільну білизну, штори, книжкові полиці та інше. Речі зі списку майна слід використовувати дбайливо, а після користування повернути в первинному стані.

Іноземним студентам правила проживання в гуртожитку надають українською та англійською мовами.

Згідно Положення про студентський гуртожиток НУВГП для поселення в гуртожиток іноземному студенту необхідно:

  1. Отримати направлення на поселення.
  2. В дирекції студмістечка укласти договір на проживання.
  3. Сплатити за проживання.
  4. Отримати перепустку до гуртожитку.
  5. В дирекції студмістечка отримати ордер на поселення. Пройти медичне обстеження.

На період заліково-екзаменаційних сесій іноземні студенти заочної форми навчання мають змогу проживати у гуртожитках НУВГП.

Студентам, які проживають у гуртожитках, окрім організації належного побуту, відпочинку і дозвілля, створено в університеті систему безпеки.

Для цього на території університету та студентського містечка несуть цілодобову вахту працівники служби охорони університету, які забезпечують безпеку і правопорядок.

Підвищено рівень дієвої взаємодії із співробітниками УДМС України в Рівненській області, які регулярно проводять роз’яснювальні бесіди-зустрічі з іноземцями, а також забезпечують своєчасне інформування з питань дотримання ними чинного законодавства України. Це дозволяє скоротити кількість порушень, пов’язаних із недотриманням норм чинного законодавства, яке регламентує перебування іноземців на території України. Крім того, територія, на якій знаходиться студентське містечко, входить до маршруту патрулювання Національної поліції України, що здійснює нагляд за охороною громадського порядку та безпеки, боротьбу з правопорушеннями на вулицях, площах, в парках м. Рівне.

Із метою посилення ролі студентського самоврядування та забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку іноземними студентами і безпеки проживання їх в гуртожитках, співробітники Центру міжнародного співробітництва та освіти проводять зібрання зі студентами, які користуються повагою та авторитетом серед товаришів і можуть здійснювати належний виховний вплив; старостами кімнат та поверхів.

Системна і планова виховна робота, а також постійний контроль за нею з боку керівництва університету, дозволяє забезпечити ефективну участь студентів-іноземців в навчальному процесі, мінімізувати ситуації, що можуть призвести до їх відрахування за невиконання умов контракту та скоєння правопорушень.

Підписати договір найму в офісі керівника університетського кампусу (гуртожиток № 6).

Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України або доларах США за курсом Національного банку України в день сплати.

Реквізити для оплати в національній валюті України:

Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

ЄДРПОУ: 02071116

р/р 31250265213871

Банк отримувача: ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Призначення платежу*: плата за проживання в гуртожитку ПІБ, гуртожиток №___, кімната №___  згідно договору №________ від "____" _________ 201__ р.

Реквізити для оплати в іноземній валюті (за кордоном):

Назва отримувача/Name of the beneficiary:

NUWMRU (National University of Water Management and Nature Resources Use)

Адреса/Address: Soborna str., 11, 33028 Rivne, Ukraine

Номер рахунку отримувача/Bank account number of the beneficiary (recipient):

Account № 25307000000046 

Назва банку отримувача/Bank name of the beneficiary (recipient):

SWIFT: EXBSUAUXRIV

JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH, 2 SOBORNA STR., RІVNE, UKRAINE

BANK CODE: 322313

Назва банку-кореспондента/Name of correspondent:

DEUTSCHЕ BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Correspondent account number: 04094227

АБО/OR

СITIBANK N.A., NEW YORK

SWIFT: CITIUS33

Сorrespondent account number: 36083522.

Призначення платежу/Purpose of payment: The payment for dormitory accommodation Name Surname according to the agreement № ____ from "____" _________ 201__ year".