Прийом іноземних делегацій

Відповідно до Указів Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин» від 18.09.1996 р. № 841 (зі змінами від 18.07.2016 р.), а також наказу №643 НУВГП від 09.11.2015 р. «Про затвердження Порядку організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у НУВГП» установлено порядок прийому іноземних громадян.

У системі електронного документообігу «IDoc-НУВГП» в шаблоні «Службова записка» не пізніше ніж за 5 днів до прийому структурний підрозділ університету, який ініціює прийом іноземців, готує

Службову записку щодо прийому іноземців у НУВГП, яка

адресується: 

-на ім'я фахівця з протокольно-візового забезпечення відділу міжнародних зв’язків Центру МСО Лисюк С.О.;

погоджується:

- із завідувачем кафедри (керівником структурного підрозділу);
- директором навчально-наукового інституту;
- директором Центру міжнародного співробітництва та освіти Тимощуком І.О.;
- начальником відділу міжнародних зв’язків ЦМСО Бадинським Л.О.;
- начальником спецвідділу Бондаренком В.Я.;

затверджується:

- проректором із наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіною Н.Б.

Структурний підрозділ, відповідальний за прийом іноземців, розробляє у трьох паперових примірниках 

Програму прийому іноземців, яку

підписує: 

- керівник структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців;

погоджує:

- начальник відділу міжнародних зв’язків Центру МСО Бадинський Л.О.;
- начальник спецвідділу Бондаренко В.Я.;

затверджує:

- ректор НУВГП Мошинський В.С.
або
- проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Н.Б.

Працівник структурного підрозділу, відповідальний за прийом іноземців,  Програми прийому іноземців

спрямовує:

- один примірник  до відділу міжнародних зв’язків Центру МСО (Лисюк С.А.);
- два примірники – до спецвідділу університету (Бондаренко В.Я.).

За результатами прийому іноземців відповідальна особа структурного підрозділу, який проводив прийом іноземців, складає у трьох примірниках 

Звіт про виконання Програми прийому іноземців, який

підписує:

- керівник структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців;
- відповідальний за виконання Програми;

затверджує:

- ректор НУВГП Мошинський В.С.
або
- проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Н.Б.

Працівник структурного підрозділу, відповідальний за прийом іноземців, упродовж 10-ти днів Звіт

спрямовує:

- один примірник  до відділу міжнародних зв’язків Центру МСО (Лисюк С.А.);
- два примірники – до спецвідділу університету (Бондаренко В.Я.).

Координує організацію та прийом іноземних делегацій відділ міжнародних зв'язків Центру МСО.

 

Робочий візит Ліан Дзі (Китай)                                   Робочий візит Зенона Кічки (Польща)

 

  

 

          Робочий візит Ерве Фраде (Франція)                                                Робочий візит Новрузова Айдина Новруз огли (Азербайджан)