Відрядження за кордон

 

  


З метою вдосконалення роботи по організаційному забезпеченню міжнародного співробітництва університету, дотримання вимог чинного законодавства України щодо виїздів за кордон у службових справах встановлено відповідний порядок оформлення закордонних відряджень.

Відрядження – поїздка працівника та особи, яка навчається в університеті, за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Запрошення або повідомлення може бути іменним або адресованим керівництву університету. У запрошенні або повідомленні має бути вказано мету та термін перебування за кордоном, а також джерело фінансування, якщо фінансує сторона, що приймає.

Службове відрядження працівників та осіб, які навчаються в університеті, за кордон, а також продовження їх перебування за кордоном у робочий або навчальний час може здійснюватися лише відповідно до наказу №553 від 06.10.2016 р. по університету.

Службове відрядження за кордон здійснюється в межах строку трудового договору (контракту) працівника, який направляється за кордон.

Направлення за кордон осіб, які навчаються в університеті, здійснюється в межах строку їх навчання в університеті.

Усі фінансові витрати, пов’язані зі службовим відрядженням або направленням за кордон, здійснюються за рахунок сторони, що приймає; різних державних, міжнародних і приватних фондів та інших джерел згідно діючого законодавства України.

Координує порядок оформлення відрядження за кордон працівників та студентів університету відділ міжнародних зв'язків Центру МСО.Перелік документів необхідних для оформлення службового відрядження працівнику:

 

В паперовому форматі:

1. Службова записка щодо відрядження за кордон

Формується:

  • завідувачем кафедри (керівником структурного підрозділу)

Адресується:

  • на ім'я ректора НУВГП

Погоджується:

  • головним бухгалтером;
  • директором Навчально-наукового інституту (керівником структурного підрозділу);
  • директором Центру міжнародного співробітництва та освіти.

Затверджується:

  • проректором з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

2. Завдання-обгрунтування на відрядження

3. В письмовому форматі подавати в 5-денний термін Звіт про результати відрядження, погоджений безпосереднім керівництвом та затверджений проректором з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

 

 

 

 
Перелік документів необхідних для оформлення службового відрядження для студентів:

Заява про переведення на індивідуальний план
Заява про академічну відпустку
Витяг з протоколу засідання кафедри
Звіт про закордонне відрядження

Заява для студентів/аспірантів на навчання