Правова база

Центр роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин в своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету міністрів України, Наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, які регламентують різні аспекти діяльності з іноземними студентами.

У Центрі роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин є збірка правових матеріалів та закордонних актів, які використовуються працівниками Центру у практичній діяльності.

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. за № 1060-ХІІ зі змінами від 19.02.2016 р.
 3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. за № 1556-VІІ зі змінами від 09.08.2016 р.
 4. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. за № 2235-III зі змінами від 19.02.2016 р.
 5. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. за № 2491-III зі змінами від 25.06.2016 р.
 6. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. за № 661-IV зі змінами від 28.12.2015 р.
 7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. за № 3773-VІ зі змінами від 18.06.2016 р.
 8. Закон України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. за № 1582-ІV зі змінами від 06.06.2012 р.
 9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією» від 18.01.2001 р. за № 2247-III зі змінами від 18.06.2016 р.
 10. Закон України IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. за № 2806-IV зі змінами від 10.02.2016 р.
 11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. за № 3426-XII зі змінами від 01.01.2016 р.
 12. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про визнання з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 р. за № 1273-XIV.
 13. Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»» від 27.03.2001 р. за № 215/2001 зі змінами від 01.04.2016 р.
 14. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» від 07.07.2003 р. за № 580/2003 зі змінами від 04.08.2003 р.
 15. Указ Президента України «Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією» від 18.01.2001 р. за № 22/2001.
 16. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» від 17.02.2004 р. за № 199/2004.
 17. Указ Президента України «Про Консульський статут України» від 02.04.1994 р. за № 127/94 зі змінами від 21.05.2002 р.
 18. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання» від 15.06.2001 р. за № 435/2001» зі змінами від 29.10.2003 р.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. за № 567 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зі змінами від 18.03.2016 р.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. за № 796-2010-п «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі змінами від06.2015 р.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 р. за № 121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких було прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту».
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.1998 р. за № 1926-98-п «Про створення мережі закладів в організації надання медичної допомоги «Асістанс Україна» зі змінами від 23.11.2006 р.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. за № 309-99-п «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» зі змінами від 23.11.2006 р.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. за № 1380-2003-п «Про ліцензування освітніх послуг» зі змінами від 23.09.2014 р.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. за № 567-2011-п «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зі змінами від 18.03.2016 р.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. за № 150-2012-п «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» зі змінами від 26.07.2016 р.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. за № 1110 2003-п «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні» зі змінами від 23.04.2015 р.
 28. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. за № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 р. за № 1180/8501 зі змінами від 13.08.2013 р.
 29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.2013 р. за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 року за № 1272) зі змінами від 29.01.2016 р.
 30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. за № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за № 1351/27796 зі змінами від 15.07.2016 р.
 31. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 р. за № 237/803/151/5 «Про затвердження Правил поставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 р. за № 1151/8472 зі змінами від 22.07.2016 р.
 32. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» від 04.06.2002 р. за № 113.
 33. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.12.2013 р. за № 1/9-872.
 34. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. за № 1/9-391.
 35. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.12.2014 р. за № 1/9-621.
 36. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014 р. за № 1/9-639.
 37. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.02.2015 р. за № 1/9-75.
 38. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2015 р. за № 1/9-293.
 39. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.08.2015 р. за № 1/9-403.
 40. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016 р. за № 1/9-64.
 41. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 р. за № 1/9-73.
 42. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2016 р. за № 1/9-131.
 43. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. за № 1/9-183.
 44. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.04.2016 р. за № 7-17-280-16.
 45. Міжнародні договори України «Про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту» з різними країнами.