Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації та проводить науково-дослідницьку роботу. Університет - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, надає послуги із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог

 

Про університет

НУВГП один із найкращих багатопрофільних навчальних закладів України.

Національний  університет водного господарства та природокористування — провідний науковий та навчальний заклад України ІV рівня акредитації.

У вересні 2015 року виповнилося 100 років з часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування. Упродовж свого існування університет пройшов довгий і успішний шлях від гідротехнічного училища до провідного вищого навчального закладу України водогосподарського профілю.

Національний університет водного господарства та природокористування нині готує висококваліфіковані кадри для багатьох галузей економіки України, надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює студентам умови для оволодіння інноваційними й інформаційними технологіями, виховує студентів у національно-патріотичному дусі, утверджує західноукраїнські наукові школи на світовому рівні, розширює міжнародні зв’язки як основу євроінтеграційного процесу.

До складу університету входить 9 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; механічний; агроекології та землеустрою; будівництва та архітектури; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; економіки та менеджменту; права; охорони здоров’я, заочно-дистанційного навчання, а також Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут, 5 коледжів, 5 локальних центрів дистанційно-заочного навчання.

Національний університет водного господарства та природокористування проводить підготовку іноземних громадян за 39 акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «бакалавр» і 41 акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «магістр».

Із повним переліком акредитованих спеціальностей можна ознайомитись тут

Навчання студентів проводиться в 15 навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, оснащених сучасною аудіовізуальною апаратурою, комп’ютерною технікою й іншим обладнанням. В університеті створено унікальні лабораторії гідравліки, гідротехніки, меліорації й ґрунтознавства, установки водоподачі, водопідготовки та водоочистки тощо.

В університеті функціонує кафедра військової підготовки, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних Сил України. Кафедра є унікальною для Західної України. Тут навчається близько 400 студентів із Рівного, Луцька та інших міст України. Навчання проводять офіцери, які переважно мають досвід бойових дій у різних куточках світу, в т.ч. учасники АТО.

Освітньо-наукову діяльність в університеті проводять 668 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких – 54 доктори наук, 53 професори та 366 кандидатів наук, 277 доцентів, 26 – заслужені працівники освіти України, заслужені діячі науки і техніки, заслужені винахідники України, заслужений архітектор та заслужений економіст України, 36 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України й іноземних країн, три лауреати Державної премії України в галузі архітектури за розробку з реалізації етапу відродження історичної пам’ятки – Національного університету «Острозька академія» й один лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки.

Науково-педагогічні кадри навчаються в аспірантурі та докторантурі. Підготовка в аспірантурі проводиться за 27 науковими спеціальностями, а в докторантурі – за 5 спеціальностями. У 2016 році отримано ліцензію на освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні  за 7 спеціальностями.

В університеті працюють 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 11 спеціальностями, з них 1 рада із захисту докторських дисертацій та правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій  за 3 спеціальностями та 5 із захисту кандидатських дисертацій.

Якість навчально-виховного процесу можна охарактеризувати результатами участі студентів у всеукраїнських олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. За останні п’ять років 58 студентів університету стали переможцями всеукраїнських олімпіад та 52 студенти отримали перемогу у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Індикатором ефективності освіти, що надає університет, є потреба у випускниках на ринку праці. НУВГП постійно має сталі показники працевлаштування.

За роки існування у навчальному закладі здобули вищу освіту понад  80 тисяч випускників, які працюють не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. За їх участю збудовано чимало провідних водогосподарських об’єктів за кордоном, зокрема, гідроелектростанцію на річці Сендже в Екваторіальній Гвінеї, Колимський гідровузол, Саяно-Шушенську, Богучанську, Нурекську, Чиркейську ГЕС, захисні споруди у Санкт-Петербурзі у Росії, об’єкти водогосподарського призначення у В’єтнамі, Єгипті, Алжирі, Афганістані, Марокко, Кубі та ін.

В університеті сформовано й успішно функціонують 12 наукових шкіл.

Науковці працюють над вирішенням питань розробки енергоефективних технологій і таких, які спрямовані на збереження ресурсів,му водному та сільському господарствах; дослідженням в галузі теорії стійкості, розробки математичних і чисельних методів моделювання систем; економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища, раціонального природокористування; створення нових видів будівельних конструкцій і матеріалів, архітектурних форм і дизайнерського середовища.

Тільки за останні п’ять років викладачі університету опублікували 130 монографій, видано 262 підручники та навчальні посібники, з них 23 підручники та 63 навчальні посібники – із грифом Міністерства освіти і науки України, опубліковано 5955 наукових статей у фахових виданнях, із них 502 – за кордоном, у тому числі в науково-метричних базах даних – 111, отримано патентів України – 234, в т.ч. патентів на винаходи – 12.

Результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності впроваджено на багатьох об’єктах України, зокрема в установах Державного агентства водних ресурсів України, відокремлених структурних підрозділах НАЕК Енергоатом (Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС), ПАТ «Укргідропроект», РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», ПАТ «Волинь-цемент», управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та ін. Наукові здобутки працівників університету слугували основою для підготовки, затвердження та введення в дію багатьох державних і відомчих стандартів України з проектування, будівництва й експлуатації об’єктів водного, житлово-комунального й інших галузей господарства України.

Розробки вчених впроваджено не тільки в Україні, але й за її межами. Ліцензія на технологію магнітної очистки води придбана та впроваджена на підприємствах Японії та Франції, гідравлічне моделювання гідроенергетичних об’єктів Екваторіальної Гвінеї виконане на замовлення компанії Douglas Alliance (Великобританія), отримано патенти на винаходи країн Євросоюзу, Японії, Сполучених Штатів Америки й інших країн.

Університет постійно поглиблює міжнародні зв’язки як основу євроінтеграційного процесу. Серед них на особливу увагу заслуговують: підготовка кадрів для зарубіжних країн, співпраця з науковими закладами, забезпечення візитів делегацій іноземних держав й організацій, збільшення кількості викладачів і співробітників, які перебували в ділових зарубіжних відрядженнях.

Університет підтримує ділові стосунки з 92 вищими навчальними закладами й установами країн Європи, Азії, США, є членом міжнародних наукових організацій: Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародного Торфового Товариства, Міжнародної екологічної асоціації «Інтервір», Великої Хартії університетів, Євразійської асоціації університетів. Науковці університету мають почесні звання зарубіжних закладів й академій. Університет є членом Міжнародної торгової палати.

У рамках міжнародної діяльності університету реалізується чимало міжнародних проектів, зокрема, «Erasmus +», освітній молодіжний проект «Hacking School», «Smart solutions», спільні грантові програми із закордонними ВНЗ-партнерами. Із 2013 року в університеті діє освітня програма «Подвійний диплом» за ступенями «бакалавр» та «магістр» із Державним університетом «Люблінська Політехніка» (Польща).

Якщо Ви – молоді, енергійні, шукаєте свою життєву дорогу і Вам цікаві наші спеціальності, приходьте до НУВГП!

Вірте в себе і Ваші мрії стануть реальністю!

Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028
Тел. +38 (0362) 63-34-45
Факс: +38 (0362) 63 34 45
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сторінка: www.nuwm.edu.ua

Приймальна комісія:
Тел.: + +38 (0362) 63-32-22
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рівень акредитації університету: IV
Навчання в НУВГП здійснюється на основі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636444 від 04.06.2015 р.
Форма власності: державна
Рік заснування: 1915
Іноземні студенти: з 1990 р.

Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на допомогу іноземним студентам здобути освіту в університеті.
Надаємо комплексні послуги у вирішення трансферу, оформлення документів, проживання на весь термін навчання.

Центр міжнародного співробітництва та освіти

Центром міжнародного співробітництва та освіти завідує проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіна Наталія Борисівна. Директором Центру є Тимощук Ігор Олександрович. У складі Центру функціюють чотири підрозділи: відділ міжнародних зв'язків (начальник Бадинський Леонід Олексійович), відділ роботи з іноземними громадянами (начальник Солодкий Владислав Олександрович), відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань (начальник Нікитенко Дмитро Валерійович) та підготовче відділення для іноземних громадян (завідувач Михайлова Єлизавета Вікторівна).

Кожна зі сфер завідує спектром певних обов’язків, але основним завданням є контакт з іноземними студентами, інформування про освітні програми, подача та обробка документів, а також проживання й адаптація останніх в університеті та українському середовищі загалом.