Підготовче відділення для іноземних громадян

Завідувач підготовчого відділення
для іноземних громадян
Михайлова Єлизавета Вікторівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підготовче відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти  Національного університету водного господарства та природокористування (далі НУВГП)  було створено наказом НУВГП від 30.11.2018 р. за № 777.

Підготовче відділення для іноземних громадян — навчально-науковий підрозділ, який здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання на всіх спеціальностях НУВГП та інших навчальних закладів України.

Фахівці підготовчого відділення для іноземних громадян розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української та англійської мов як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками.

Гарантією якісної підготовки іноземних громадян є висока кваліфікація викладачів, їх досвід роботи з іноземними слухачами, а також розробка і використання сучасних методик навчання. Іноземні громадяни на підготовчому відділенні для іноземних громадян забезпечені кращими аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною та методичною літературою.

Підготовка іноземних громадян здійснюється двома мовами:

  • українською;
  • англійською.

Вивчення української або англійської мов як іноземних відбувається протягом усієї навчальної програми підготовчого відділення для іноземних громадян.

Незалежно від обраного напряму підготовки, кількість годин, відведена на вивчення іноземної мови становить 600 аудиторних годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1.

Відповідно до навчальних планів підготовчого відділення для іноземних громадян навчання відбувається у два семестри, в кінці кожного з яких проходить заліково-екзаменаційна сесія. Перші 10 тижнів навчання викладається лише іноземна мова із максимальним навантаженням 30 годин на тиждень, що дозволяє опанувати необхідний рівень знань мови для вивчення загальних дисциплін, із введенням яких кількість годин іноземної мови поступово зменшується.

Підготовка іноземних громадян здійснюється за наступними спеціалізаціями:

  • медико-біологічна;
  • економічна;
  • інженерно-технічна;
  • гуманітарна.

Згідно з навчальними планами підготовчого відділення для іноземних громадян, починаючи з 11 тижня навчання, відповідно до обраної спеціалізації, відбувається поступове введення таких загальних дисциплін як: математика, фізика, біологія, хімія, креслення, країнознавство, основи економіки, основи інформатики, економічна та соціальна географія світу, основи української та зарубіжної літератури, історія України тощо.

У середньому на вивчення кожної з загальних дисциплін українською або англійською мовами відведено 60 годин.

Термін навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян становить 10 місяців. Відповідно до графіку навчального процесу, зарахування іноземних громадян на навчання відбувається із 20 серпня до 20 жовтня та із 15 січня до 10 березня.

Іноземні слухачі, які успішно склали усі іспити і заліки, отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян.