Центр міжнародного співробітництва та освіти

Міжнародна діяльність Національного університету водного господарства та природокористування здійснюється відповідно до стратегії інтернаціоналізації університету на період до 2025 року.

 

ТИМОЩУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти

Основні обов'язки:

 • систематизація та планування роботи щодо здійснення міжнародних зв'язків між навчальними закладами, науковими організаціями та професійними асоціаціями як в регіоні, так і за кордоном; 
 • організація укладання угод про співпрацю університету із закордонними навчальними закладами та організаціями в галузі наукової та навчальної діяльності, організація та контроль виконання положень підписаних угод, контроль ходу проведення профорієнтаційної роботи за кордоном;
 • здійснення обліку та поточного контролю за виконанням університетом, навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, окремими викладачами та співробітниками угод, програм та інших міжнародних зобов'язань із НУВГП;
 • організація обміну викладачами та науковими співробітниками з метою їх участі в наукових конференціях, а також стажування;
 • забезпечення умов та здійснення належної інформаційної рекламної роботи в закордонних ЗВО з метою добору нових партнерів та розширення зв'язків НУВГП;
 • організація обліку та контролю всіх напрямків міжнародного співробітництва НУВГП;
 • організація короткострокових навчальних програм обміну студентами та викладачами відповідно до укладених угод про співробітництво між університетом та закордонними партнерами, дотримання інших міжнародних зобов'язань НУВГП.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. / Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Центр міжнародного співробітництва та освіти НУВГП здійснює загальну координацію та організаційний супровід роботи за наступними основними напрямками міжнародної діяльності університету:

Структурні підрозділи:

відділ міжнародних зв'язків (керує відділом Бадинський Леонід Олексійович);

відділ роботи з іноземними громадянами (керує відділом ___________-_____________);

відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань (керує відділом Солодкий Владислав Олександрович);

підготовче відділення для іноземних громадян (керує відділенням Михайлова Єлизавета Вікторівна).

Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на вирішення таких завдань:        

у сфері міжнародного співробітництва:

 • розробка стратегії інтернаціоналізації Університету, його інтеграції в світовий науково-освітній простір;
 • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка проектів угод та інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;
 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи Університету;
 • налагодження та здійснення контактів із міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • збір, обробка й поширення інформації про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди Університету, можливості участі в міжнародних програмах;
 • підтримка бази даних викладачів та студентів Університету, що виїздять за кордон;
 • організація програм академічної мобільності для студентів та викладачів відповідно до укладених угод про співробітництво між Університетом та зарубіжними партнерами;
 • контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в Університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до відділу міжнародних зв’язків Центру МСО;
 • підтримка та постійне інформаційне оновлення веб-сайту Центру міжнародного співробітництва та освіти українською, англійською, французькою та російською мовами (http://inter.nuwm.edu.ua/).

у сфері підготовки кадрів для зарубіжних країн:

 • пошук іноземних партнерів, форм та основ для міжнародного співробітництва з питань набору на навчання іноземних громадян;
 • підготовка інформаційного забезпечення щодо акредитованих спеціальностей, освітніх програм, щодо умов вступу та навчання в університеті та проживання в гуртожитку;
 • робота з набору іноземних громадян на навчання згідно з договорами між Університетом, іноземними та вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності, а також окремими іноземними громадянами;
 • оформлення, реєстрація, видача запрошень іноземним громадянам на навчання в Університеті. Співробітництво з Українським центром міжнародної освіти України щодо надання іноземним громадянам візової підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання у НУВГП, а також їх перебування в Україні протягом терміну навчання;
 • здійснення взаємодії з державними органами, громадськими організаціями і приватними особами з питань, що стосуються прибуття, перебування і навчання іноземних громадян;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян у порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства України;
 • перевірка документів, які пред’являють іноземні громадяни під час вступу й зарахування до Університету відповідно до чинного законодавства;
 • надання консультацій та організаційної підтримки іноземним громадянам щодо процедури визнання іноземних кваліфікацій документів про освіту, які подаються ними під час вступу до Університету;
 • надання методичних рекомендацій під час розробки освітніх програм та навчальних планів для підготовки іноземних громадян навчально-науковим інститутам та під час розробки робочих програм із навчальних дисциплін для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян;
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, сприяння в організації ліквідації академічних заборгованостей, проведення роботи з поновлення навчання і переведення іноземців тощо;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України;
 • надання консультацій іноземним студентам-випускникам НУВГП щодо питань легалізації випускних документів та проставлення «Апостиля» в Міністерстві освіти і науки України;
 • створення та ведення інформаційної бази даних іноземних студентів, суб’єктів підприємницької діяльності, постійне її поповнення та оновлення.