Підготовче відділення для іноземних громадян

 

МИХАЙЛОВА ЄЛИЗАВЕТА ВІКТОРІВНА

  

Посада

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП

Основні завдання:

 • керівництво діяльністю відділу та звітування про його роботу;
 • контроль за навчальним процесом: розкладом занять та іспитів, семестровими навчальними планами та графіками їх виконання;
 • контроль за плануванням, організацією та проведенням самостійної роботи слухачів;
 • підготовка проектів наказів про зарахування, відрахування слухачів, допуск їх до складання семестрових і випускних екзаменів;
 • організація збереження документів суворої звітності;
 • контроль за дисципліною слухачів Відділення, правил внутрішнього розпорядку слухачами і подання (у необхідних випадках) пропозицій з навчальної роботи;
 • організація та здійснення контролю за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, у яких проживають слухачі відділення;
 • організація та проведення  профорієнтаційної роботи.

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: вн. 6-41

 

СУДУК ТАМАРА ОМЕЛЯНІВНА

 

Посада

Методист підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва й освіти

 Основні завдання:
 • організація й розробка необхідної документації для організації навчального процесу (формування списків слухачів, навчально-методичних планів, графіків навчального процесу та інше);
 • ведення електронного документообігу і бази даних слухачів Відділення;
 • реєстрація вхідної й вихідної документації;
 • організація навчального процесу: підготовка розкладів занять, консультацій, іспитів і заліків; контроль забезпечення навчального процесу аудиторіями;
 • ведення журналу реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей у період здачі слухачами підсумкових атестацій;
 • контроль оформлення атестаційних відомостей, заповнення журналів груп викладачами, звірення записів у них;
 • підготовка необхідних документів за запитом завідувача, бухгалтерії, відділу кадрів або інших підрозділів навчального закладу;
 • видача довідок слухачам про навчання у  закладі вищої освіти за вимогою.

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДОРОШКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Посада

Провідний фахівець з організації навчального процесу іноземних слухачів

 Основні завдання:
 • перевірка документів, які надають іноземні громадяни під час вступу до університету, відповідно до чинного законодавства, та оформляти їхні особові справи;
 • оформлення контрактів на навчання іноземних слухачів підготовчого відділення;
 • підготовка матеріалів із ліцензування та акредитації з надання освітніх послуг щодо підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями);
 • складання розкладу занять та екзаменів для іноземних слухачів;
 • визначення академічної різниці, підготовка інформації для оформлення та видачі академічних довідок;
 • ведення обліку успішності навчання іноземних слухачів;
 • участь в організації заходів щодо складання іноземними слухачами підсумкового та поточного контролю в навчально-науковому центрі незалежного оцінювання;
 • узагальнення та надання інформації для формування звітності щодо результатів роботи Відділення.

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.