Документи для вступу

    Іноземці, які здобули повну загальну середню або базову освіту у себе на батьківщині або в інших зарубіжних країнах, приймаються для здобуття вищої освіти та навчання в аспірантурі (докторантурі) відповідно до «Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», який затверджений Наказом МОН України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.11.2013 р. за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2021 р. за №71).

    Для вступу до НУВГП за акредитованими освітніми програмами ННІ ступеня освіти «бакалавр» та «магістр», іноземець особисто подає до приймальної комісії  заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 7. 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
 8. копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

    Документи, зазначені у пунктах 1-5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

    Документи, зазначені у пунктах 1-4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

    Заява та документи, зазначені в пунктах 1-8, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

    Окрім того, освітні документи зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

    У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої їм освіти (впродовж одного року з моменту зарахування) навчальний заклад відраховує такого іноземця.

    Для вступу до аспірантури, іноземець подає додатково  українською або англійською мовою:

 • дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

    Для вступу до докторантури, іноземець подає додатково  українською або англійською мовою:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктор наук»;
 • копію диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.