Відгуки іноземних випускників

Мудакемуа Аполлон

Рік випуску: 1994

Країна проживання: Руанда, Гана

Відгук про НУВГП:

Це честь бути випускником цього унікального університету в Україні, що позитивно вплинуло на мою попередню діяльність і обов’язки в моїй країні, а також на мою теперішню міжнародну кар’єру завдяки високій якості отриманої освіти.

Завдяки отриманій освіті в НУВГП зараз маю змогу працювати міжнародним консультантом у галузі проектного будівництва та управління будівництвом.

Мовою оригіналу:

It has been a pride to be a graduate of this unique institute in Ukraine and this has positively affected my previous high duties and responsibilities in my country and my current international carrier due to the high quality of education received. 

   
 

 

Нзіу Серж-Ален

Рік випуску: 1996

Країна проживання: Франція

Відгук про НУВГП:

Завдяки отриманому диплому інституту водного господарства я зміг вступити на програму Магістр 2 у Франції.

Я вдячний усьому професорсько-викладацькому складу НУВГП за отримані знання, які допомогли мені працювати радником із питань пенітенціарної системи.

Мовою оригіналу:

Grâce au diplôme obtenu à l’institut d’aménagement hydraulique j’ai pu m’inscrire en master 2 en France.

   

 

Флабое Габріель

Рік випуску: 1995

Країна проживання: Ліберія

 Відгук про НУВГП:

Мій вплив і внесок в установу, де я працював, і для країни Ліберія загалом довів, що Університет (НУВГП) є одним із найпрестижніших університетів в Україні й колишньому Радянському союзі. Я дуже вдячний професорсько-викладацькому складу й працівникам закладу за потужні знання і підтримку під час мого університетського життя.

Вдячний знанням, які отримав у НУВГП, оскільки тепер працюю директором проектів Ліберійської корпорації води та каналізації.

Мовою оригіналу:

My impact and contribution to the Institution I worked for and the Country (Liberia) as a whole as proven that the University is one of the tops Universities in the Ukraine and the former Soviet Union. I am very much grateful to the faculty and staff for the knowledge impacted and support to my academic sojourn. 

   

 

 

 

Муджаджі Кудакваши

Рік випуску: 1994

Країна проживання: Зімбабве

Відгук про НУВГП:

Наш університет, Український інститут інженерів водного господарства (колишня назва НУВГП), забезпечив мене ґрунтовною базою знань у галузі інженерії. Я співпрацюю і взаємодію з іншими інженерами з різних університетів і країн і вони приймають і цінують мої інженерно-технічні проекти й судження. Тому я гордий бути випускником Українського інституту інженерів водного господарства (колишня назва НУВГП).

Я вдячний усьому професорсько-викладацькому складу НУВГП за отримані знання, які допомогли мені працювати провідним інженером із конструкцій.

Мовою оригіналу:

Our institute, Ukrainian Institute of Water Management Engineers gave me a very solid engineering base. I work and interact with other Engineers from different universities and countries and they very much acknowledge and appreciate my engineering/technical designs and judgements. I am, therefore, a proud graduate of Ukrainian Institute of Water Management Engineers.

   
 

Дамі Обер

Рік випуску: 1994

Країна проживання: Франція, Конго

Відгук про НУВГП:

Прибув до міста Рівне у 1989 році після закінчення підготовчого відділення у Черкасах. Маю багато приємних спогадів впродовж 5 років навчання в Рівному. Користуючись нагодою я хочу висловити найщиріші слова подяки всьому викладацькому колективу і, зокрема викладачам будівельного факультету. Не забуваю також подякувати  адміністративному персоналу цього закладу а також відповідальним за гуртожитки для іноземних громадян. Дякую всім Вам за те,  що ви погодилися супроводжувати нас, допомагати стати завершеними спеціалістами в обраній галузі.

Завдяки знанням, які мені надав НУВГП, я працюю директором інженерних проектів в галузі транспорту, керівником консалтингової компанії.

Мовою оригіналу:

Arrivé à Rovno en1989 après une année préparatoire à Tcherkassy, il me vient beaucoup de souvenirs positifs des 5 années que j’ai vécues dan la ville de Rovno. A ce titre, je profite de cette occasion pour remercier tout le corps enseignant et particulièrement les professeurs de la faculté de construction. Aussi, je n’oublie pas de remercier les agents administratifs, la hiérarchie de cette école ainsi que les responsables des foyers d’étudiants réservés aux étudiants. Merci à Vous, car vous aviez acepté de nous accompagner, de nous aider à devenir des spécialistes accomplis chacun dans son domaine.