Закордонні університети

 

Порядковий номер Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано договір про співробітництво Сайт університету-партнера

Головний напрям співробітництва

 ПОЛЬЩА 

1.

Академія фізичного виховання і спорту
ім. Єджея Снядецкого в Гданську

www.awf.gda.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
2. Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові www.en.ujd.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
3. Будівельна компанія «OLFI» м. Колобжег www.infoveriti.pl Співпраця в науково-дослідницькій, виробничій сферах, поширення сучасних будівельних технологій, підготовка спільних публікацій, проходження практики студентами НУВГП. 
4. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині www.uwm.edu.pl Науково-дослідницьке співробітництво.
5. Варшавська Вища школа «Освіта в спорті» www.ews.edu.pl Взаємне визнання дипломів.
6.  Варшавський університет природничих наук SGGW www.sggw.pl Обмін викладачами й студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
7. Великопольська вища соціально-економічна школа в Шрьоді Великопольській www.wwsse.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
8. Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в Любліні www.wssp.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
9. Вища школа економіки та інновацій в Любліні www.wsei.lublin.pl Навчання та наукова діяльність.
10. Вища школа єврорегіональної економіки ім. Алькіде де Гаспарі в Юзефові www.wsge.edu.pl Зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди (проведення спільних досліджень, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень і навчання в аспірантурі, співпраця з метою навчання студентів).
11. Вища школа інформатики та мистецтв у Лодзі www.wsinf.edu.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
12. Вища школа управління охороною праці в Катовіцах www.wszop.edu.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
13. Геоконсалтингова фірма MGGP www.mggp.pl Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців із геодезії, картографії, кадастру, водного господарства з метою набуття професійних навичок, вивчення й опанування новітніх технологій.
14. Державна вища професійна школа в Ельблонзі www.pwsz.elblag.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
15. Державна вища професійна школа в Хелмі www.wsz.chelm.pl Співпраця в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями.
16. Жешувська політехніка www.prz.edu.pl Співробітництво в науковому, навчальному та викладацькому напрямах.
17. Жешувський університет www.univ.rzeszow.pl Співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямах.
18. Комітет міського господарства Національної економічної палати у Варшаві www.kig.pl Співпраця в галузі економічного розвитку, підготовка фахівців, експертів.
19. Консорціум ініціаторів кластера "Європа на Сході" www.east-cluster.eu  Надання освітніх послуг, участь у грантових програмах Кластеру.
20. Краківська академія
ім. Анджея Фрича Моджевського
www.ka.edu.pl Проведення спільних наукових досліджень, обмін викладачами, студентами й освітніми програмами.
21. Люблінська політехніка www.en.pollub.pl Навчання за спільними програмами обох ЗВО випускників українських загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами українських студентів-бакалаврів із видачею дипломів державного зразка України та Польщі.
22. Мережа шкіл “LOGOS”  (Пьотркув Трибунальський) www.logospolska.com Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
 23.  Міжнародний інститут інновацій "Наука-Освіта-Розвиток" у Варшаві www.instytutinnowacji.edu.pl  Обмін викладачамитаі студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
24. Науково-технічний університет ім. С. Сташіца, м. Краків www.ua.agh.edu.pl Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів.
25. Польська асоціація спорту для всіх www.sportpowszechny.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
 26. Опольський політехнічний університет www.po.opole.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
 27.  Польсько-український клуб бізнесу www.kgm.kig.pl  Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів.
28. Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі www.pwsos.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
29. Свентокшиський технічний університет в Кельці www.tu.kielce.pl Спільне проведення наукових досліджень, спільне навчання за ступенем "Магістр", академічний обмін студентами та викладачами.
30. Сільськогосподарський університет імені Хугона Коллатая в Кракові www.urk.edu.pl Навчальна та наукова співпраця. Обмін досягненнями, академічна мобільність студентів і викладачів.
31. Суспільна Академія наук у Лодзі www.spoleczna.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
32. Університет економіки в Бидгощі www.wsg.byd.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
33. Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі www.ukw.edu.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
34. Університет ім. М. Кюрі-Склодовської в м. Люблін www.umcs.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
35. Університет суспільно-природничих наук
ім. Вінсента Поля
www.wssp.edu.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
36. Університет ім. Папи Римського Іоанна Павла II в м. Бяла-Подляська www.pswbp.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
 37. Університет ім. Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві uksw.edu.pl Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
 38. Природничо-гуманітарний університет у м. Седліце www.uph.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
39. Верхньосілезька вища торгівельна школа
ім. Войцеха Корфанти
(м. Катовідзе)
www.gwsh.pl Обмін викладачами, академічний обмін студентами та подвійний диплом.
 40. Наукове товариство спортивного права   Проведення спільних наукових досліджень, обмін науковцями та студентами, проведення практик за кордоном.
41.  Вища школа Уні-Тера в Познані wsuniterra.pl Академічне співробітництво, обмін викладачами та студентами, спільні наукові заходи та дослідження.
42.  Вроцлавський університет науки і технології pwr.edu.pl Обмін викладачами та студентами, співпраця в науці й дослідженнях.
43.  Навчальний заклад майбутнього "EduLab"
(м. Варшава)
edulab.io Упровадження навчальних курсів у рамках проекту "EduLab".
 44. Поморська академія у Слупську www.apsl.edu.pl Науково-дослідна співпраця й академічний обмін студентами та викладачами.
45.  Технічно-природничий університет у м. Бидгощ www.utp.edu.pl Обмін викладачами та студентами, співпраця в науці й дослідженнях.
46.  Інститут розвитку міжнародного співробітництва
(м. Познань)
  Спільні наукові заходи, короткотривале стажування.
47. Польська Фундація  «Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва»

www.iiasc.org

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни
48.

Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ

www.kul.pl  Договір про наміри щодо реалізації грантових проєктів
49.

Вища школа демократії імені кс. Єжи Попелюшко

http://wsd.info.pl

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти

  БІЛОРУСЬ

50. Білорусько-Російский університет www.bru.mogilev.by Розвиток навчально-методичного, науково-технічного й культурного співробітництва.
51. Брестський державний технічний університет www.bstu.by Наукові дослідження, навчально-методична діяльність, спортивні та культурні зв’язки.
52. Брестський державний університет ім. О. Пушкіна www.brsu.by Співпраця в науково-дослідній сфері.
53. Гродненський державний аграрний університет www.ggau.by Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 54.  Інститут природокористування Національної академії наук Білорусі www.ecology.basnet.by Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів у галузі раціонального використання природніх ресурсів, гідрогеології та гідроекології.
55. Міжнародний університет "МІТСО" www.mitso.by Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
56. Мозирський державний педагогічний університет 
ім. І.П. Шамякіна
www.mspu.by Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
57. Поліський державний університет www.psunbrb.by Договір про співробітництво у сферах освіти, науки та культури.
58. РУП "Гомсельмаш" www.gomselmash.by Проходження практики студентами університету.
59. РУП "Институт БелНИИС" www.belniis.by Підвищення кваліфікації, стажування викладачів і працівників за взаємним обміном.
 60. Поліський аграрно-екологічний інститут Національної академії наук (м. Брест) paei.by Науково-дослідна, науково-методична, науково-педагогічна співпраця.
61. Барановицький державний університет www.barsu.by Спільні наукові семінари, конференції, симпозіуми.

  КАЗАХСТАН

62. Казахський агротехнічний університет ім. Сейфулліна www.agun.kz Співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці.
63. Казахська інженерно-технічна академія www.kazita.kz Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
64. Казахський національний аграрний університет www.kaznau.kz Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
65. Карагандинський державний індустріальний університет www.kgiu.kz Розвиток і розширення науково-технічного співробітництва.
66. Південно-Казахстанський державний університет 
ім. М. Ауєзова
www.ukgu.kz Розвиток і розширення науково-технічного та культурного співробітництва.
67. Таразький державний університет ім. М.Х. Дулаті www.tarsu.kz Розвиток академічних обмінів і співпраця в сфері освіти та дослідних робіт; розроблення докторських та магістерських програм.
68.  Східно-казахський державний технічний університет ім. Серикбаєва (м. Усть-Кам'яногірськ)   Проведення спільних наукових заходів, спільні PhD-програми, академічні обміни студентами й викладачами.

  НІМЕЧЧИНА

69. Берлінський технічний університет www.tu-berlin.de Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
70. Інститут водного господарства, водного будівництва та екології ГмбХ www.iwsoe.de Академічні обміни, методична та наукова співпраця, культурні обміни.
71. Інженерне ТОВ "REWINKEL&WOESNER" www.rewo-md.de Навчальна та наукова співпраця, обмін досягненнями.
72. Компанія Allbau Software GmbH www.allbau-software.de Ознайомлення й освоєння автоматизованої системи проектування Allplan.
73. Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф www.hswt.de Зміцнення співпраці в галузі академічної освіти та прикладних досліджень.

  АЗЕРБАЙДЖАН

74. Азербайджанський державний економічний університет www.aseu.az Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
75. Азербайджанський технічний університет www.aztu.az Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
76. Бакинський державний університет www.bsu.edu.az Проведення міжнародних науково-дослідних і науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, тренінгів за участю викладачів і студентів; спільна розробка і реалізація науково-дослідних проектів, науково-методичних та освітніх програм; обмін викладачами, молодими вченими та працівниками для проведення дослідницьких робіт; обмін студентів, організація стажувань спеціалістів, молодих вчених та аспірантів.
77. Бакинський слов’янський університет www.bsu-edu.org Обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для читання курсів лекцій; стажування викладачів по взаємному обміну; підготовка спеціалістів по окремих спеціальностях; залучення викладачів до участі в роботі державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів і магістерських робіт.
78.

Азербайджанський університет будівництва і архітектури

www.azmiu.edu.az

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти

  США

79. Державний університет (Форт Хейс) www.fhsu.edu Меморандум про співпрацю, Меморандум-контракт щодо мовної підготовки за програмою Fort Hays State University на базі НУВГП.
80. Програма розвитку ООН (ПРООН) www.undp.org.ua Науково-дослідницьке співробітництво.
81. Університет Аляски (Фербенкс) www.uaf.edu Обмін викладачами та науковими кадрами, співпраця в галузі досліджень і навчання; практичне навчання, обмін адміністративного персоналу з метою заохочення взаємних інтересів і професійного розвитку; організація конференцій, семінарів, практикумів та заходів.
82. Гавайський університет  в Хіло hilo.hawaii.edu Обмін викладачами і студентами. Співпраця в галузі спільних науково-дослідних програм.

  ЛИТВА

83. Університет
ім. Александраса Стульгінскіса
www.asu.lt Навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво.

  ТАДЖИКИСТАН

84. Гірничо-металургійний інститут www.gmit.tj Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного й культурного співробітництва.
85. Дангаринський державний університет   Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
86. Кулябський державний університет ім. А. Рудакі www.kgu.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
87. Таджицький аграрний університет ім. Ш. Шотемур www.tajagroun.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
88. Таджицький державний університет комерції www.tguk.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
89. Технологічний університет www.tut.tj Навчання за спільними програмами обох ЗВО випускників таджицьких загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами таджицьких студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Таджикистану.

 ТУРЕЧЧИНА

90. Професійний коледж Kavram www.kavram.edu.tr Дослідження мобільності й обмінів студентів та співробітників, дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів.
91. Університет ім. Наміка Кемаля www.nku.edu.tr Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
92. Східно-Середземноморський університет www.emu.edu.tr Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.

  АЛЖИР

93. Аннабинський університет www.univ-annaba.org Участь у спільних економічних, наукових та навчальних програмах в Алжирі.
94. Вища національна школа гідравліки, м. Бліда www.ensh.dz

Науково-технічне й педагогічне співробітництво в галузях водного господарства й навколишнього середовища.

  БОЛГАРІЯ

95. Балканський університет www.balkanuniversity.bu Спільний розвиток плідної співпраці в галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну. Напрямки для розвитку співпраці: дослідження мобільності й обмінів студентів і співробітників; розвиток інформаційних та навчальних технологій для забезпечення електронного навчання; дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів.
96. Технічний університет
(м. Варна)
www.tu-varna.bg Науково-технічне співробітництво, навчально-методична діяльність та підготовка кадрів, співпраця в соціально-культурній сфері.

  ГРУЗІЯ

97. Грузинський технічний університет www.gtu.edu.ge Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
98. Державний університет Шота Руставелі, Батумі www.bsu.edu.ge Меморандум про взаєморозуміння.

  УГОРЩИНА

99. Коледж Нірегигази www.nyf.hu Меморандум про взаєморозуміння.
100. Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані www.kodolanyi.hu Розвиток плідної співпраці в галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну.

  ІЗРАЇЛЬ

101. Університетський центр 
м. Аріель у Самарії
www.ariel.ac.il Академічні обміни, методична та наукова співпраця.

  КИТАЙ

102. Пекінський центр міжнародного культурного обміну Схід-Кейвен   Академічні та культурні обміни, наукове співробітництво.
103. Тіанджинський сільськогосподарський університет   Академічна співпраця в галузях: водна інженерія, IT-технології, будівництво, енергетика, менеджмент та екологія; академічні обміни студентами та викладачами; спільне навчання за спорідненими спеціальностями.

 ЛАТВІЯ

104. ТОВ «Бухгалтерсько- фінансовий коледж»,
м. Рига
www.koledza.edu.lv Навчально-виховне, наукове й методичне співробітництво під час підготовки фахівців із економічних спеціальностей.
105. 

Ризький технічний університет

www.rtu.lv

Проведення досліджень у рамках академічної мобільності

 МОЛДОВА

106. Молдавська економічна академія www.ase.md Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 107. Технічний університет Молдови (м. Кишинів) utm.md Спільні науково-дослідні проекти, академічні обміни студентами й викладачами, організація студентських практик.

 НОРВЕГІЯ

108. Університет природничих наук  www.umb.no Участь у міжнародному освітньому проекті «Спільна норвезько-євразійська програма підготовки спеціалістів та магістрів у напрямку "Вода та водопідготовка"».
109. Норвезько-українська торгівельна палата nucc.no  Наукове співробітництво.

КОРОЛІВСТВО МАРОККО

110. Університет Ібн Зохр у
м. Агадір
www.uiz.ac.ma Академічний обмін, співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.

 СЛОВАЧЧИНА

111. Європейський інститут післядипломної освіти  www.eidv.eu Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 112. Центрально-Європейський університет у м. Скаліца www.ceu.hu Розвиток співпраці в галузі науки й освіти, підготовка фахівців.
113. Словацький сільськогосподарський університет у м. Нітра  www.uniag.sk/en Академічний обмін, співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.
 114. Східноєвропейська агенція розвитку   Спільні наукові пректи, академічний обмін студентами й викладачами.
115. Академія професійної освіти Меркур   Академічний обмін студентами, навчальні програми та практики, професійні стажування, наукова співпраця, подвійні дипломи на магістратурі.
116.

Міжнародна академія Мондо

www.mondoi-academy.com

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти. Спільні наукові та науково-дослідні роботи. Обмін фахівцями з метою вивчення системи освіти. Обмін науковою літературою. Проведення стажувань, воркшопів, семінарів на базах ЗВО-партнерів. Академічний обмін студентами та викладачами. Публікація спільних наукових та науково-методичних матеріалів

 УЗБЕКИСТАН

117. Ташкентський інститут іригації та меліорації www.tiim.uz Співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.

 ФРАНЦІЯ

118. Федерація «Обміни Франція-Україна» www.ambafrance-ua.org Організація пізнавального та навчального стажування студентів і викладачів у галузі водного господарства.

 ЧЕХІЯ

119. Технічний університет у Брно www.vutbr.cz Спільна участь у проектах Горизонт 2020, Вишеградської четвірки, академічні обміни, спільні подвійні дипломи.
120.

Моравський університет бізнесу

www.mvso.cz

Обмін викладачами і студентами. Наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проєктів

121.

Технічний університет у м. Острава

www.vsb.cz

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти

ПАКИСТАН

 122. Superior University superior.edu.pk Спільні наукові проекти, академічні обміни.
ІТАЛІЯ
 123. Fondazione Romualdo
del Bianko-Life Beyound Tourism
www.fondazione-delbianco.org/en Співпраця в галузі архітектури, збереження культурного спадку, спільна участь у програмах.
РУМУНІЯ
 124.

Петрошанський університет

www.upet.ro

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти