Практики/стажування

 Українська асоціація молодих фермерів (УАМФ)

Професійне стажування та проходження практики протягом року  у країнах Європи, серед яких Німеччина, Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція.

Основні напрямки стажування: сільське господарство, переробна промисловість, лісове господарство, ландшафт та благоустрій територій.

Детальніше https://uayf.org/

 

 Inter Agro Image

Організація практичних стажувань за кордоном протягом року для студентів у сільському господарстві і суміжних галузях в Данії, Норвегії, Німеччині, Польщі, США, Канаді та Швейцарії.

Ціль компанії - надати українським студентам можливість отримати практичний досвід за кордоном, розвинути власні здібності, а також ознайомитися з культурою інших країн.

 Детальніше https://iai.kiev.ua/

 

 Goodwill

Фахова практики, практика під час літніх або зимових канікул у Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Австрії, Швеції, Канади у сферах агробізнесу, лісового господарства та ландшафтного будівництва.

 Детальніше https://goodwill-a.com/

 

LtdGlobWorks

Проходження практики та стажування студентів на підприємствах сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу Туреччини.

 Детальніше https://globworks.com/

 

LTDStafforent

Виробничі практики студентів Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою в готельно-ресторанному і туристичному секторі в Болгарії

 Детальніше https://stafforent.com/

 

Selfinvest

Проходження практик та стажувань протягом року в рамках навчального плану на території Німеччини в сфері готель-ресторанного бізнесу, логістики а поштових послуг, виробництва, ІТ-послуг туризму, маркетингу, підприємництва та адміністрування, менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі, в сільськогосподарській сфері.

 Детальніше https://selfinvest.com.ua/

 

Profi Study and Work

Проходження студентами Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою практики та міжнародного стажування на базах оздоровчих, туристичних та готельно-ресторанних установ Болгарії, Словаччини, Туреччини, Північного Кіпру, Іспанії, Греції,

 Детальніше https://profistudywork.com/

 

 

Міжнародний інформаційний центр (IIC Ukraine)

Професійне стажування та проходження практики протягом року  на аграрних та будівельних підприємствах за кордоном, а саме у Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії, Швеції, Данії, США.

Детальніше http://www.infoworld.com.ua/

 

Процедура  реалізації  кредитної  мобільності  студентів  НУВГП

 

КРОК 1:

 Оголошення та проведення конкурсу

 1. Заключення угоди між ЗВО-партнерами.
 2. Узгодження представниками ЗВО-партнерів конкретних термінів реалізації Програми.
 3. Заключення міжінституційної угоди (навчальний процес, умови та терміни навчання, фінансові та рекрутаційні вимоги, кількість учасників, спосіб перезарахування).
 4. Оголошення конкурсу на відповідну програму мобільності та поширення серед цільової аудиторії інформації про умови, дедлайни та необхідні документи.
 5. Подання документів у Відділ міжнародних зв’язків для участі у конкурсі:

- CV (англійською чи польською мовами); виписка академічної успішності за останній рік чи семестр; - перелік публікацій чи інших досягнень;

- сертифікат про знання іноземної мови;

 - мотиваційний лист;

 - копія 1-ої стор.  закордонного   паспорта.

 1. Створення конкурсної комісії.

КРОК 2:

Підготовка студентом документів

У разі  виграшу  у  Програмі  академічної  мобільності, студент подає до відділу міжнародних зв’язків наступні  документи:

заява студента;

- оригінал запрошення;

- індивідуальний  навчальний план  учасника академічної мобільності;

- двосторонній договір між НУВГП та студентом;

- тристоронній договір (Agreement on Academic Mobility Program).

 

КРОК 3:

 Оформлення документів для студента

 1. Подання студентом після повернення із навчання / стажування / практики в директорат ННІ наступних документів:

 а) звіт із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок;

б) копія документу, що засвідчує результати проходження навчання / стажування / практики (Сертифікат, диплом, академічна довідка тощо).

 1. В директораті ННІ обговорюють академічне визнання результатів навчання/ стажування/ практики .
 2. Оформлення документів щодо перезарахування дисциплін за результатами навчання студента-учасника академічної мобільності здійснюють  працівники директорату ННІ.

 

КРОК 4:

 Перезарахування результатів  навчання

 1. Створення директором ННІ розпорядження щодо призначення координатора академічної мобільності.
 2. Директор ННІ формує розпорядження щодо створення предметної комісії зі спеціальності студента, яка вивчає його документи після приїзду та формує висновок на перезарахування результатів навчання.
 3. Оформлення ННІ індивідуального навчального плану студенту-учаснику академічної мобільності.
 4. Відділ міжнародних зв’язків ЦМСО формує наказ про академічну мобільність студента.
 5. Офіційне направлення учасників освітнього процесу НУВГП за кордон здійснює ВМЗ ЦМСО.