Правова база

 • Стратегія інтернаціоналізації НУВГП на період до 2025 р.

  Перспективний план роботи Центру міжнародного співробітництва та освіти на 2019-2024 роки

  Наказ ректора НУВГП від 17.11.2021 р. за № 652 "Про затвердження Порядку проведення профорієнтаційної роботи, залучення, вступу, реєстрації та навчання іноземних громадян у Національному університеті водного господарства та природокористува"

  Перелік осіб, відповідальних за інтернаціоналізацію діяльності ННІ НУВГП та координацію навчання іноземних студентів ННІ(затверджено ректором НУВГП від 21.12.2021 р.)

  Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП

  Службова записка Щодо підготовки службових на відрядження за кордон

  Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в НУВГП

  Розпорядження Щодо підготовки документів на відрядження аспірантів НУВГП за кордон

  Наказ НУВГП Про затвердження Порядку організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у НУВГП

  Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в НУВГП та їх реєстрації

  Процедура оформлення документів на закордонне науково-педагогічне стажування працівників НУВГП

  Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУВГП

 • Центр міжнародного співробітництва та освіти в своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету міністрів України, Наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, які регламентують різні аспекти діяльності з іноземними студентами.
  У Центрі міжнародного співробітництва та освіти є збірка правових матеріалів та закордонних актів, які використовуються працівниками Центру у практичній діяльності.
  1. Конституція України.
  2. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. за № 1060-ХІІ (зі змінами від 19.02.2016 р.).
  3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. за № 1556-VІІ (зі змінами від 09.08.2016 р.)
  4. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. за № 2235-III зі змінами від 19.02.2016 р.
  5. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. за № 2491-III зі змінами від 25.06.2016 р.
  6. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. за № 661-IV зі змінами від 28.12.2015 р.
  7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. за № 3773-VІ (зі змінами від 18.06.2016 р.).
  8. Закон України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. за № 1582-ІV (зі змінами від 06.06.2012 р.)
  9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією» від 18.01.2001 р. за № 2247-III зі змінами від 18.06.2016 р.
  10. Закон України IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. за № 2806-IV зі змінами від 10.02.2016 р.
  11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. за № 3426-XII зі змінами від 01.01.2016 р.
  12. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про визнання з вищої освіти в Європейському регіоні» від 03.12.1999 р. за № 1273-XIV.
  13. Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"» від 27.03.2001 р. за № 215/2001 зі змінами від 01.04.2016 р.
  14. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» від 07.07.2003 р. за № 580/2003 зі змінами від 04.08.2003 р.
  15. Указ Президента України «Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією» від 18.01.2001 р. за № 22/2001.
  16. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» від 17.02.2004 р. за № 199/2004.
  17. Указ Президента України «Про Консульський статут України» від 02.04.1994 р. за № 127/94 зі змінами від 21.05.2002 р.
  18. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання» від 15.06.2001 р. за № 435/2001 зі змінами від 29.10.2003 р.
  19. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. за № 567 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 171 від 14.03.2018 р.).
  20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. за № 796-2010-п «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі змінами від 05.06.2015 р.
  21. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 р. за № 121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких було прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту».
  22. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.1998 р. за № 1926-98-п «Про створення мережі закладів в організації надання медичної допомоги "Асістанс Україна"» зі змінами від 23.11.2006 р.
  23. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. за № 309-99-п «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» зі змінами від 23.11.2006 р.
  24. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. за № 1380-2003-п «Про ліцензування освітніх послуг» зі змінами від 23.09.2014 р.
  25. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. за № 567-2011-п «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» зі змінами від 18.03.2016 р.
  26. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. за № 1110 2003-п «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні» зі змінами від 23.04.2015 р.
  27. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. за № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 р. за № 1180/8501 зі змінами від 13.08.2013 р.
  28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 р. та № 1157 від 11.08.2017 р.).
  29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. за № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за № 1351/27796 зі змінами від 15.07.2016 р.
  30. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 р. за № 237/803/151/5 «Про затвердження Правил поставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 р. за № 1151/8472 зі змінами від 22.07.2016 р.
  31. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» від 04.06.2002 р. за № 113.
  32. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» № 3671-VI від 08.07.2011 р. (редакція від 03.03.2016 р. за № 992-VIII).
  33. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання».
  34. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347);
  35. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
  36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. за № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018);
  37. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 701 від 22.06.2016).
  38. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за №614/27059;
  39. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 р. за № 262/16278.
  40. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 493/26938.
  41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні».
  42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» (зі змінами від 28.11.2018 р.).
  43. Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 23.08.2018 за № 364/705/1465 «Про затвердження Змін до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».
  44. Постанова Кабінету міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб».
  45. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017 року за № 859 «Щодо оцінювання іноземних студентів з мови навчання».
  46. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.12.2013 р. за № 1/9-872.
  47. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. за № 1/9-391.
  48. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.12.2014 р. за № 1/9-621.
  49. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014 р. за № 1/9-639.
  50. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.02.2015 р. за № 1/9-75.
  51. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2015 р. за № 1/9-293.
  52. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.08.2015 р. за № 1/9-403.
  53. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016 р. за № 1/9-64.
  54. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 р. за № 1/9-73.
  55. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2016 р. за № 1/9-131.
  56. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.04.2016 р. за № 1/9-183.
  57. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.04.2016 р. за № 7-17-280-16.
  58. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 р. № 1/9 — 785 Щодо організації набору іноземців на бакалаврські та магістерські рівні вищої освіти.
  59. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1/11-13191.
  60. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 р. № 7.1-17-859-18 Щодо міжнародної співпраці в сфері освіти.
  61. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 р. № 1/9-85 Щодо програм вступних випробувань.
  62. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 р. № 1/9-74 Щодо застосування державної мови в освітній галузі.
  63. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 р. № 7.3-17-49-18.
  64. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.01.2018 р. № 7-17-11-18.
  65. Міжнародні договори України «Про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту» з різними країнами.