Прийом іноземних делегацій

Відповідно до Указів Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин» від 18.09.1996 р. № 841 (зі змінами від 18.07.2016 р.), Закону України «Про вищу освіту», на виконання вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 939, Статуту Національного університету водного господарства та природокористування, наказу НУВГП від 12.12.2018 р. № 800 «Про затвердження Тимчасової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві НУВГП», наказу НУВГП від 29.12.2018 р. № 00006 «Про впровадження системи електронного документообігу в дослідну експлуатацію» та інших нормативно-правових актів у сфері міжнародної співпраці, а також наказу №00089 НУВГП від 15.02.2019 р. «Про затвердження Порядку організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у НУВГП» установлено порядок прийому іноземних громадян.

1. У системі електронного документообігу «IDoc-НУВГП» в шаблоні «Службова записка» не пізніше ніж за 5 днів до прийому структурний підрозділ університету, який ініціює прийом іноземців, готує

Службову записку щодо прийому іноземців у НУВГП, яка

адресується 

-на ім'я провідного фахівця з протокольно-візового забезпечення відділу міжнародних зв’язків Центру МСО Марії Туз;

погоджується

- із завідувачем кафедри (керівником структурного підрозділу);
- директором навчально-наукового інституту;
- директором Центру міжнародного співробітництва та освіти Ігорем Тимощуком;
- начальником відділу міжнародних зв’язків ЦМСО Леонідом Бадинським;
- начальником спецвідділу Володимиром Бондаренком;

затверджується

- проректором із наукової роботи та міжнародних зв’язків Наталією Савіною.

2. Структурний підрозділ, відповідальний за прийом іноземців, розробляє у трьох паперових примірниках 

Програму прийому іноземців, яку

підписує 

- керівник структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців;

погоджує

- начальник відділу міжнародних зв’язків Центру МСО Леонід Бадинський;
- начальник спецвідділу Володимир Бондаренко;

затверджує

- ректор НУВГП Віктор Мошинський.
або
- проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Наталія Савіна.

Працівник структурного підрозділу, відповідальний за прийом іноземців, Програми прийому іноземців

спрямовує

- один примірник  до відділу міжнародних зв’язків Центру МСО (Марія Туз);
- два примірники – до спецвідділу університету (Володимир Бондаренко).

3. За результатами прийому іноземців відповідальна особа структурного підрозділу, який проводив прийом іноземців, складає у трьох примірниках 

Звіт про виконання Програми прийому іноземців, який

підписує

- керівник структурного підрозділу, відповідального за прийом іноземців;
- відповідальний за виконання Програми;

затверджує

- ректор НУВГП Віктор Мошинський.
або
- проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Наталія Савіна.

Працівник структурного підрозділу, відповідальний за прийом іноземців, упродовж 10-ти днів Звіт

спрямовує

- один примірник  до відділу міжнародних зв’язків Центру МСО (Марія Туз);
- два примірники – до спецвідділу університету (Володимир Бондаренко).

Координує організацію та прийом іноземних делегацій відділ міжнародних зв’язків Центру МСО.

 

Робочий візит (Китай)                                   Робочий візит Зенона Кічки (Польща)

 

  

 

          Робочий візит Ерве Фраде (Франція)                                                Робочий візит Новрузова Айдина Новруз огли (Азербайджан)