Вартість навчання

Розмір оплати за навчання іноземним громадянам під час вступу складає (за Наказом НУВГП №361 «Про встановлення розміру оплати денної і заочної форм навчання для іноземних громадян, які навчаються за договорами» від 14.06.2018 р.):

 • на підготовчому відділенні – 1001 долар США ($) на рік;

 • для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:
  • денна форма навчання – 1600 долари США ($) на рік;
  • заочна форма навчання – 900 доларів США ($) на рік;

 • для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:
  • денна форма навчання – 1700 долари США ($) на рік;
  • заочна форма навчання – 1100 доларів США ($) на рік;

 • навчання в аспірантурі та стажування – 2500 доларів США ($) на рік;
 • навчання в докторантурі і стажування – 3000 доларів США ($) на рік.

Типовий контракт можна знайти за посиланням.

Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України або доларах США за курсом Національного банку України в день сплати.

Реквізити для оплати в національній валюті України:

Отримувач: Національний університет водного господарства та природокористування

ЄДРПОУ: 02071116

 UA138201720313211002201013871

Банк отримувача: ДКСУ м. Київ

Призначення платежу*: плата за навчання ПІБ, спеціальність, курс, форма навчання згідно з контрактом №_______________

Реквізити для оплати в іноземній валюті (за кордоном):

Назва університету/Name of the University:

NUWMRU (National University of Water Management and Nature Resources Use)

Адреса/Address: Soborna str., 11, 33028 Rivne, Ukraine

Номер рахунку отримувача/Bank account number of the beneficiary (recipient):

UA903223130000025307000000046

Назва банку отримувача/Bank name of the beneficiary (recipient):

SWIFT: EXBSUAUXRIV

JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH, 2 SOBORNA STR., RІVNE, UKRAINE

Назва банку-кореспондента/Name of correspondent:

DEUTSCHЕ BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Correspondent account number: 04094227

АБО/OR

СITIBANK N.A., NEW YORK

SWIFT: CITIUS33

Сorrespondent account number: 36083522.

Призначення платежу/Purpose of payment: Name, Surname, number of the Contract ______________