Вартість навчання

Вартість освітньої послуги для іноземних громадян, які навчаються за договорами становить (Наказ НУВГП від 09.07.2021 р. № 405 "Про встановлення вартості освітньої послуги для іноземних громадян, які навчаються за договорами":

- на підготовчому відділенні для іноземних громадян - 1001 долар США;

- за освітньо-професійними програмами бакалаврського рівня навчання:
денна форма навчання - 1 600 доларів США за рік навчання;
заочна форма навчання - 900 доларів США за рік навчання;


- за освітньо-професійними програмами магістерського рівня навчання:
денна форма навчання - 1 700 доларів США за рік навчання;
заочна форма навчання - 1 100 доларів США за рік навчання;


- за освітньо-науковими програмами третього (освітньо-наукового) рівня навчання

за денною формою навчання - 2500 доларів США за рік навчання.

Типовий контракт можна знайти за посиланням.

Всі платежі по Контракту здійснюються в доларах США або національній валюті України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення розрахунків. 

Оплата в національній валюті здійснюється за такими реквізитами: 

Національний університет водного господарства та природокористування

код ЄДРПОУ 02071116,
IBAN UA138201720313211002201013871,  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ., МФО 820172

Призначення платежу*: плата за навчання ПІБ, згідно з контрактом №____________

 

Оплата в іноземній валюті з-за кордону здійснюється за наступними реквізитами

повна назва та адреса бенефіціара (отримувача) – 

National University of Water and Environmental Engineering, (Soborna str., 11, 33028 Rivne, Ukraine); 

номер рахунку в банку бенефіціара (отримувача) – IBAN UA903223130000025307000000046 MFO 820172, code 02071116; 

назва банку бенефіціара – JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, UKREXIMBANK, Code 00032112, MFO 322313; 

S.W.I.F.T.: EXBSUAUXXXX; JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH, 2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE, CHIPS UID: 316282; 

назва банку кореспондента: 

- Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, 

SWIFT: BKTR US 33, 

Correspondent account: 04094227. 

- CITIBANK N.A., NEW YORK, SWIFT: CITIUS33, Correspondent account: 36083522. 

- JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA, SWIFT: CHAS US 33, Correspondent account: 400-124432. 

- The Bank of  New York Mellon, New York, USA, SWIFT:  IRVT US 3N, Correspondent account: 8901487651.

Призначення платежу/Purpose of payment: Tuition fee of Surname, Name, citizen of Country, Contract № ________