Закордонні відрядження

Із метою вдосконалення роботи по організаційному забезпеченню міжнародного співробітництва університету, дотримання вимог чинного законодавства України щодо виїздів за кордон у службових справах встановлено відповідний порядок оформлення закордонних відряджень.

Відрядження – поїздка працівника та особи, яка навчається в університеті, за розпорядженням керівника на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Запрошення або повідомлення може бути іменним або адресованим керівництву університету. У запрошенні або повідомленні має бути вказано мету та термін перебування за кордоном, а також джерело фінансування, якщо фінансує сторона, що приймає.

Службове відрядження працівників та осіб, які навчаються в університеті, за кордон, а також продовження їх перебування за кордоном у робочий або навчальний час може здійснюватися відповідно до:

наказу НУВГП від 06.10.2016 р. №553 «Про затвердження Положення про службові відрядження за кордон працівників та осіб, які навчаються в НУВГП»;

службової записки в IDoc від 25.01.2019 р. №113462 «Щодо підготовки службових на відрядження за кордон».

Службове відрядження за кордон здійснюється в межах строку трудового договору (контракту) працівника, якого направляють за кордон.

Направлення за кордон осіб, які навчаються в університеті, здійснюється в межах терміну їх навчання в університеті.

Усі фінансові витрати, повязані зі службовим відрядженням або направленням за кордон, здійснюються за рахунок сторони, що приймає; різних державних, міжнародних і приватних фондів та інших джерел згідно чинного законодавства України.

Координує порядок оформлення відрядження за кордон працівників та студентів університету відділ міжнародних звязків Центру МСО.

Упродовж 2014–2018 рр. 892 викладачі, співробітники і студенти університету виїжджали за кордон з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових досліджень, участі у семінарах, конференціях.