Студенту

Перелік документів, необхідних студенту НУВГП для оформлення поїздки за кордон

1. Службова записка щодо відрядження за кордон

Формується

- завідувачем кафедри за спеціальністю в шаблоні «Службова записка» в системі електронного документообігу «IDoc» на основі

1) заяви на ім'я ректора;

2) витягу засідання кафедри щодо відрядження за кордон;

3) оригіналу запрошення на навчання або проходження практики;

4) копії навчальної картки студента (студентського квитка);

Розгляд

- на  ім'я  директора  навчально-наукового  інституту;

Погодження

- головним бухгалтером Матвієнко М.Д.;

- начальником відділу міжнародних зв’язків Центру МСО Бадинським Л.О.;

- директором Центру міжнародного співробітництва та освіти Тимощуком І.О.

Підписання

- проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіною Н.Б.

2. Заповнити шаблон «Завдання-обґрунтування на відрядження».

3. У системі «IDoc» натиснути «Додати завдання» і вставити текст «Завдання-обґрунтування на відрядження» в полі «Зміст завдання» шаблона «Службова записка».

4. На підставі поданих документів директор навчально-наукового інституту готує наказ на направлення за кордон в системі електронного документообігу «IDoc».

5. Звіт про результати відрядження у письмовому вигляді в 5-денний термін після повернення подається в Центр міжнародного співробітництва та освіти.